Skadedyr i næringsmiddelbedrifter, hoteller, butikker, barnehager, skoler, utleieboliger o.l. kan være alvorlig, da en del av skadedyrene bringer med seg sykdomsfremkallende bakterier og sprer dette rundt, andre formerer seg raskt og blir ekstremt tallrike. I verst tenkelig utfall må man kanskje stenge virksomheten for en periode, til skadedyrproblemet er løst. Dette vil være svært kostnadsfullt og for noen kan dette føre til konkurs. Spredningsrisikoen er stor på grunn av mennesker og varer som flyttes mye rundt. Det å jobbe forebyggende mot skadedyr er i aller høyeste grad den viktigste delen av en bekjempelse av skadedyr.
Hva kan deres virksomhet gjøre for å hindre skadedyrene å etablere seg? Hvilke risikosoner har nettopp deres virksomhet? Hvordan oppdage skadedyrene så tidlig som mulig?
PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har ekspertise og mer enn 30 års erfaring med forebygging, kontrollering og bekjempelse av skadedyr. Vi har spesialisert oss på å bistå virksomheter som bedrifter, næringsmiddel, kommuner og etater som skoler, barnehager, utleieboliger o.l. med skadedyrkontroll. Våre teknikere vil, sammen med dere, foreta en befaring av deres virksomhet hvor man kartlegger forebyggende tiltak dere kan iverksette for å unngå skadegjørere. PELIAS Norsk Skadedyrkontroll tilbyr også serviceavtale hvor vi utplasserer deteksjonsutstyr i og rundt deres virksomhet som jevnlig kontrolleres av en erfaren tekniker. Alle kontroller dokumenteres i en rapport som settes i en serviceperm utplassert hos dere.