Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har over 30 års erfaring og ekspertise med forebygging, kontrollering og bekjempelse av skadedyr og kan derfor tilby skreddersydde avtaler for både privatpersoner, borettslag/sameier samt små og store bedrifter. Vi satser på høy kvalitet på service og miljøriktig skadedyrbekjempelse. Det er viktig for oss og etterstrebe myndighetenes krav om å følge «Substitusjonsprinsippet» jmf. Skadedyrforskriften kap III §3-2:

«Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse, og som fører til ønsket/vellykket resultat»

Derfor etterstreber vi å kun bruke metoder som damp-, varme-, og kuldebehandling og ulike typer feller for å oppnå en vellykket bekjempelse. I enkelte tilfeller må man inn med andre metoder som forgiftet åte eller kjemisk bekjempelse.

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS tilbyr gratis befaring hvor vi raskt kan fastslå om det et skadedyr, hvilken art det er, kilden til angrepet, potensielle inngangsporter og evt. skader som er påført av skadedyr. I samarbeid med dere vil vi lage et bekjempelsesprogram  som både vil få bukt med deres skadedyrproblem og forebygge for å hindre reetablering.

Vi tilbyr:

  • Befaring og artsbestemmelse
  • Sikring/Tetting
  • Overvåking
  • Råd om forebygging
  • Bekjempelse
  • Serviceavtale

Hos oss vil dere ha en leverandør å forholde dere til da vi utfører bekjempelsen i sin helhet. PELIAS Norsk Skadedyrkontroll garanterer for at det ikke vil påløpe ekstra utgifter på avtalt pris.

Serviceavtale

I enkelte tilfeller vil det være aktuelt å tegne en Serviceavtale. Dette gir trygghet i en fast avtalt pris i året, så slipper dere ubehagelige og svært kostbare enkeltoppdrag når skadegjørere har etablert seg. En erfaren skadedyrteknikker vil komme på fast avtalte besøk gjennom året og inspisere deteksjonsutstyr som er utplassert. Det vil da være lett å oppdage om et skadedyrproblem er i ferd med å utvikle seg og sette inn strakstiltak, uten ekstra kostnad. Det vil bli skrevet en inspeksjonsrapport ved hvert besøk. Disse rapportene kan brukes som et dokument til internkontroll, jmf.forskrift om skadedyrbekjempelse kap.II §2-1 og 2-2:

«Eier eller bruker av bygning, innretning m.m. plikter å iverksette tiltak for å forebygge, oppdage og utrydde skadedyr».