Et mange millioner år gammelt insekt dukket for første gang opp i Norge for 3 år siden. Og det sprer seg i rekordfart. Det første registrerte tilfelle av Skjeggkre vet vi ble registrert i Oslo-området for tre år siden. Siden det har det spredd seg over hele Norge. Mange lurer nok på hvordan det spres så raskt, og mye tyder på at vi får det med oss inn i hjemmet med pakker og brev i posten, varer vi har bestilt eller med oss hjem slik som kakerlakker og veggedyr, nemlig i feriekofferten.

Skaper store problemer

Skjeggkre artikkelbilde 1Skjeggkre har blitt et stort problem i de norske hjem, og særlig i moderne hus. De sprer seg raskt i hele huset og er ikke like uskyldig som lillebror sølvkre som trives på badet og andre fuktige steder, uten å forvolde noen form for skade.
Skjeggkre ligner av utseende, men er større. Et voksent Skjeggkre kan bli opptil 2 cm lang. I tillegg har den haletråder og antenner som er like lange som kroppen. Ikke nok med at de er større, så kan disse skapningene også gjøre skade på boligen. I motsetning til Sølvkre liker Skjeggkre seg best på tørre og varme steder, og derfor vil de bruke hele bygningsstrukturen i huset. Skjeggkre overlever ikke utendørs, men stortrives i isolasjonen i huset ditt. En av de største utfordringene med Skjeggkre er dessuten at de har lang levetid, ca syv år og at de i løpet av livet legger rundt 150 egg.
Både Skjeggkre, Kakerlakker og Veggdyr elsker mørke plasser som under og bak lister, inne i veggen, i skap eller i sprekker i gulvet og er derfor vanskelig å lokalisere.
Skjeggkre er altetende, men vi vet at papir som tapeter og lignende (cellulose) er en viktig næringskilde for dem. Skjeggkre tåler dessuten lange perioder uten mat og i en kombinasjon med at de tåler tørre omgivelser godt, gjør det sitt til at bestandene vokser raskt.

Psykisk belastning.

Woman screaming photo
Photo by Claus Rebler

Å oppleve å få en invasjon av Skjeggkre kan medføre en stor psykisk belastning når de kryper rundt i huset. Det er utrivelig at de kryper over armlene på sofaen eller over duken på bordet under søndagsmiddagen og det oppleves invaderende fordi man rett og slett ikke kan klare å unngå dem.
Skjeggkre sprer seg i rekordfart, noe man har erfart i større boligkompleks der det er flere leiligheter. Har de først etablert seg i en leilighet er det ikke uvanlig at de dukker opp i en ny leilighet etter kun kort tid. Dette gjør sitt til at det er utfordrende å bekjempe dem. I boligkomplekser med flere leiligheter er det derfor viktig at man foretar en koordinert bekjempelse slik at man kan få kontroll på problemet og ikke opplever at Skjeggkreene vender tilbake.

Kjøp og salg av bolig 

House sale photo
Photo by cambodia4kidsorg

Ved kjøp og salg av bolig kan en Skjeggkre-invasjon skape betydelige problemer. Det vil antakelig virke avskrekkende på eventuelle kjøpere hvis det opplyses om insektproblemer og i verste fall føre til at de legger inn svært lave bud. Vi anbefaler allikevel alle om å opplyse om eventuelle skadedyrproblemer enten det er av den ene eller andre arten, ettersom det høyst sannsynlig vil føre til konflikter i ettertid å la være. I vårt samarbeid med advokat med Oslo Advokatkontor har vi erfart at boligkjøpere har krevd stor refusjon av kjøpesum etter å ha oppdaget skadedyr.
Dessverre ser det ut til Skjeggkre har kommet for å bli. Forskere antar at Skjeggkre-lignende insekter har eksistert på planeten vår siden lenge før dinosaurenes tid og derfor er mer enn 350 millioner år gamle.
Vi anbefaler å ta kontakt med et skadedyrfirma for å bekjempe Skjeggkre. Våre autoriserte skadedyrteknikere i Oslo Skadedyrkontroll har over 20 års erfaring med skadedyrbekjempelse, vi har kompetanse på skadedyrenes biologi og levevis, riktig bekjempelsesutstyr og bekjempelsesmidler som kreves for å få bukt med ditt skadedyrproblem. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.