Biller som skader treverk stripet-borebille

Det finnes mange forskjellige billearter i Norge som kan opptre som skadedyr i våre boliger. Felles for alle artene er at det er larvene som volder størst skade. Vi kan grovt sett dele bille artene opp i tre grupper: de som lever i mat, de som lever i tekstiler og de artene som lever i treverk slik som i bygninger og møbler.  Under finner du de vanligste billeartene i Norge.

Stripet borebille

Stripet borebille

Stripet borebille (Anobium punctatum) har flere lokale navn som for eksempel mit, mott og mår. Den tilhører familien borebiller, som på latin kalles Anobiidae. Stripet borebille er ofte omtalt som «bokorm» ettersom den kan etablere seg i bøker. Utseende Hodet til denne billen er gjemtles mer...

Husbukk

Husbukk

Husbukk (Hylotrupes bajulus) hører til trebukk-familien. Husbukken lever fortrinnsvis i sør-Norge, primært langs kysten av agder-fylkene, i Telemark, på Møre-kysten og langs Sognefjorden. Utbrudd med Husbukk er alltid knyttet til bebyggelse. Utseende Den voksne billen er 8-20 mm lang, svart eller brunsvartles mer...