stokkmaur

Skadedyr som angriper treverk.

 

Under finner du skadedyr som kan skade treverket i boligen.

Biller som skader treverk

Biller som skader treverk

  Biller som skader treverk  Det finnes mange forskjellige billearter i Norge som kan opptre som skadedyr i våre boliger. Felles for alle artene er at det er larvene som volder størst skade. Vi kan grovt sett dele bille arteneles mer...