Brun pelsbille

Skadedyr som volder skade på tekstiler.

Under finner du de vanligste skadedyrene som volder skade i eller på tekstiler.

Biller i tekstiler

Biller i tekstiler

Biller som volder skade på tekstiler Det finnes mange forskjellige billearter i Norge som kan opptre som skadedyr i våre boliger. Felles for alle artene er at det er larvene som volder størst skade. Vi kan grovt sett dele billeles mer...