Risikosoner og forebygging mot skadedyr

Vi mottar stadig henvendelser fra kunder som vil sikre seg mot skadedyr, enten de har en erfaring med å ha skadedyr eller frykter å få skadedyr. Spørsmålene er de samme: Hvordan kan de sikre hus og eiendom? Er det omfattende tiltak som skal til eller kan de gjøre noe selv?

Ja, det er mye du kan gjøre selv!

De to illustrasjonene under viser hvilke skadedyr du er mest utsatt for i de ulike sonene. Du kan trykke på hver silhuett og da vil du omdirigeres til siden hvor du kan lese mer om det aktuelle skadedyret.

Vi tar for oss en og en sone under og forklarer hva du selv kan gjøre for å sikre boligen din.

(Klikk på silhuettene i bildet under for å lese mer om de ulike skadedyrene og hva du kan gjøre.)

 • Maur i tak og på loft

  Overhengende busker eller kvister kan hjelpe mauren inn i huset.

 • Maur i tak og på loft

  Overhengende busker eller kvister kan hjelpe mauren inn i huset.

 • Maur i tak og på loft

  Overhengende busker eller kvister kan hjelpe mauren inn i huset.

 • Maur langs husveggen

  Ved å holde det ryddig og fritt for plantevekster inntil husvegg vil det være lettere å unngå eller oppdage maurtuer eller stier inn mot huset.

 • Maur på uteplassen

  Hold det «rent» på uteplassen, så blir det vanskeligere for maur å finne næringskilder.

 • Rotter i tak og på loft

  Rotter er gode klatrere og kommer seg lett til på tak og loft. 12 mm er en ypperlig inngangsport.

 • Rotter i tak og på loft

  Rotter er gode klatrere og kommer seg lett til på tak og loft. 12 mm er en ypperlig inngangsport.

 • Rotter i tak og på loft

  Rotter er gode klatrere og kommer seg lett til på tak og loft. 12 mm er en ypperlig inngangsport.

 • Rotter ved søppelkassen

  Rotter er altetende og er alltid på leting etter mat, hold det rent og ryddig rundt søppelkassene.

 • Rotter og yngle-/skjulesteder

  Prydbusker og andre planter inntil husvegg er gode yngle- og skjulesteder for rottene.

 • Rotter og yngle-/skjulesteder

  Lagring av ved inntil husvegg er gode yngle- og skjulesteder for rottene.

 • Rotter og yngle-/skjulesteder

  Lagring av plank og «skrot» under terrasse er gode yngle- og skjulesteder for rottene.

 • Rotter på uteplassen

  Rotter er alltid på leting etter mat. Hold det «rent» for næringskilder på uteplassen.

 • Rotter på uteplassen

  På leting etter mat er grillen et godt utgangspunkt. Rengjør grillen etter bruk.
  «Ikke glem den siste pølsa på grillen!»

 • Mus i tak eller på loft

  Musa er god til å klatre og finner lett veien til tak og loft. 6 mm er en ypperlig inngangsport.

 • Mus i tak eller på loft

  Musa er god til å klatre og finner lett veien til tak og loft. 6 mm er en ypperlig inngangsport.

 • Mus i tak eller på loft

  Musa er god til å klatre og finner lett veien til tak og loft. 6 mm er en ypperlig inngangsport.

 • Mus ved søppelkassen

  På leting etter mat er søplekassen et godt utgangspunkt. Hold det ryddig og rent rundt søplekassene.

 • Mus yngle- og skulesteder

  Lagring av ved inntil husvegg er gode yngle- og skulesteder for mus.

 • Mus yngle- og skulesteder

  Prydbusker og andre planter inntil husvegg er gode yngle- og skjulesteder for musene.

 • Mus yngle- og skjulesteder

  Lagring av plank og annet «skrot» under terrasse er gode yngle- og skjulesteder for musene.

 • Mus på uteplassen

  Musa er alltid på leting etter mat. Hold det «rent» for næringskilder på uteplassen.

 • Mus på uteplassen

  På leting etter mat er grillen et godt utgangspunkt. Rengjør grillen etter bruk.
  «Ikke glem den siste pølsa på grillen!»

 • Maur i tak og på loft

  Overhengende grener kan gjøre veiene enklere for maur. Pass på at netting i ventiler er intakt.

 • Maur i tak og på loft

  Overhengende grener kan gjøre veiene enklere for maur. Pass på at netting i ventiler er intakt.

 • Maur i tak og på loft

  Overhengende grener kan gjøre veiene enklere for maur. Pass på at netting i ventiler er intakt.

 • Maur langs husveggen

  Er det ryddig og fritt for plantevekster langs husvegg er det lettere å oppdage stier av maur inn mot huset.

 • Maur på uteplassen

  Hold det «rent» på uteplassen så blir det vanskeligere for maur å finne næringskilder.

 • Fugler - rede på pipa

  Fugler kan lage rede i pipa. Lurt å ta en kikk om våren. Fugler med egg skal helst ikke forstyrres.

 • Fugler på loftet

  Er inngangsporten «god nok» bygger gjerne fuglene rede på loftet ditt. Fugler med egg skal helst ikke forstyrres.

 • Fugler i søppelkassen

  På leting etter mat er søppelkassen et godt utgangspunkt, sørg for at lokket kan lukkes og at det er rent og ryddig rundt søppelkassene.

Utendørs og i hagen

Illustrasjonen over viser et hus utendørs. Ved en befaring på en eiendom vil vi sjekke flere punkter slik at man kan fjerne tilholdssteder og næringstilgang for skadedyr. Søppeldunker bør være tette og intakte og ikke fylles så fulle at det ikke lar seg gjøre og lukke lokket ordentlig igjen. Dersom søppeldunkene blir stående med åpent lokk øker sjansen for at fugler vil rote og dra ut søppel slik at det igjen gir næringstilgang til rotter og mus. Lufteventiler bør ha fastskrudd og hel netting slik at ikke skadedyr kan bruke dette som inngangsport til boligen.

Vegetasjon ved og inntil husvegg kan gi gode forhold for skadedyr, ettersom de kan skjule seg og bygge bol/rede. Vi anbefaler ikke å plante inntil husvegg. Trær som har grener som henger inntil husvegg eller tak vil gi skadedyr enklere tilgang på boligen din. Rotter kan klatre i takrenner, slik at det er viktig å være sikker på at det er god sikring på loftet. Vær oppmerksom på at dersom det er åpent mellom grunnmur og kledning vil dette være inngangsporter for gnagere. Dessuten er det viktig å fjerne nedfallsfrukt og ikke kaste det i en komposthaug slik at det er tilgjengelig for skadedyr. I så fall komposten være tett.

Mange har fuglematere, fugler drar utover frø og brød og gnagerne sitter under og får maten servert på sølvfat.

Vi anbefaler å stable ved opp fra bakken og ut fra veggen. Både maur og gnagere trives godt i vedstabler, særlig fryktet er stokkmauren som kan gjøre stor skade på boligen.

Dersom man må oppbevare for eksempel hagemøbler utendørs gjelder det samme her, opp fra bakken og ut fra vegg. Mange drar gjerne en pressenig over for å beskytte det som lagres enten det er materialer, hagemøbler, tilhenger eller andre gjenstander. Forståelig nok, men kanskje uten å ha i bakhodet at det vil gi et yndet tilholdssted for mus og rotter.

Det er viktig å redusere tilgangen på vann. Sjekk eventuelle utekraner slik at de ikke drypper, tøm bøtter og kar og spenn eventuelle presenninger over hagemøbler, materialer og lignende stramt slik at det ikke kan bli stående vann på disse. Her vil rotter få tilgang på vann, noe de er helt avhengige av for å overleve.

En annen risikosone utendørs er terrassen, i sommerhalvåret innbyr den ofte til sosiale sammenkomster med god mat og drikke, men smulene under bordet eller den siste koteletten på grillen gir også næring til gnagere og maur.

Vær oppmerksom på at fugler kan bygge rede i pipa.

(Klikk på silhuettene i bildet under for å lese mer om de ulike skadedyrene og hva du kan gjøre.)

 • Fugl - Rede på pipa

  Fugler kan lage rede på pipa. Lurt å ta en kikk om våren. Fugler med egg skal helst ikke forstyrres.

 • Brun Pelsbille på loft

  Tekstiler som skal lagres bør fortrinnsvis være rene før lagring samt pakkes i tette klesposer eller kasser.

 • Brun Pelsbille i stua

  Brun Pelsbille larve kan ha tilholdssted i tepper, møbler, sprekker i gulv/vegg og bak lister.

 • Brun Pelsbille i kjeller

  Tekstiler som skal lagres bør fortrinnsvis være rene før lagring samt pakkes i tette klesposer eller kasser.

 • Brun pelsbille på soverom

  Brun Pelsbille larve finnes gjerne i klesskap, tepper, spekker i gulv/vegg og bak lister.

 • Møll på loft

  Tekstiler som skal lagres bør fortrinnsvis være rene før lagring samt pakkes i tette klesposer eller kasser.

 • Møll i stue

  Larver fra møll skjuler seg ved taklister, tepper, møbler, sprekker i gulv og vegg.

 • Møll i kjeller

  Tekstiler som skal lagres bør fortrinnsvis være rene før lagring samt pakkes i tette klesposer eller kasser.

 • Møll på soverom

  Larver fra møll skjuler seg ved taklister, tepper, møbler, sprekker i gulv og vegg.

 • Mus på loftet

  Musa trives god på loftet hvor den får være i fred.
  6 mm er en praktfull inngangsport.

 • Mus

  Mus kommer seg inn på 6 mm og kan oppholde seg i konstruksjonen på huset. Hører gjerne «lyder» fra veggen.

 • Mus i garasjen

  Musa trives der den får være i fred. 6 mm er en praktfull inngangsport. Hold det oversiktelig og ryddig, da er musa lettere å oppdage.

 • Mus i kjelleren

  Mus trives der den får være i fred. 6 mm er en praktfull inngangsport. Tett gjerne med «kost» oppunder kledning og sørg for at ventiler er intakte.

 • Mus i rørgjennomføringer

  Mus går ikke i kloakksystemet, da er det heller en rotte.

 • Mus på kjøkken

  Musa er altetende, hold det rent rundt søppelkasser. Den kommer oftest opp/inn i kjøkkenbenken. 6 mm er nok for å komme inn.

 • Rotter på loftet

  Rotter er gode klatrere og liker å være i fred. Hold det ryddig og oversiktelig, da vil man kunne oppdage rotter tidlig. Rotter kommer inn åpninger på 12 mm

 • Rotter på bad

  Rotter er ypperlige svømmere og finner veien inn via kloakksystemet. Skru fast sluk, fortrinnsvis metall.

 • Rotter i garasjen

  Rotter liker å være i fred. Hold det ryddig og oversiktlig, da er det lettere å oppdage rottene. Tett gjerne oppunder kledning med kost.
  Rotter kommer inn åpninger på 12 mm.

 • Rotter i kjeller

  Rotter trives best der de får være i fred. Hold det ryddig og oversiktlig da vil du oppdage en evt. rotte tidlig. Tett oppunder kledning med kost.

 • Rotter på vaskerom

  Rotter er ypperlige svømmere og finner ofte veien inn via kloakksystemet. Skru fast sluk, fortrinnsvis metall.

 • Rotter på kjøkken

  Rotter trives på kjøkken på jakt etter mat. Hold det ryddig og rent rundt søppelbøtter.

 • Sølvkre på bad

  Sølvkre er et «sekundærskadedyr» som trives i fuktige miljøer. Bedre utlufting og lavere fuktighet løser som oftest problemet.

 • Sølvkre på vaskerom

  Sølvkre er et «sekundærskadedyr» som trives i fuktige miljøer. Bedre utlufting og lavere fuktighet løser som oftest problemet.

 • Sølvkre på kjøkken

  Sølvkre er et «sekundærskadedyr» som trives i fuktige miljøer. Bedre utlufting og lavere fuktighet løser som oftest problemet.

 • Kakerlakker på bad

  Kakerlakker trives på fuktige områder. Bak toalettet, under VVB, vaskemaskin og tørketrommel er noen skjulesteder. Ser man en kakerlakk på vandring i dagslys, kan det tyde på stor bestand.

 • Kakerlakker på vaskerom

  Kakerlakker trives på fuktige områder. Under VVB, vaskemaskin og tørketrommel er noen skjulesteder. Ser man en kakerlakk på vandring i dagslys, kan det tyde på stor bestand.

 • Kakerlakker på kjøkken

  Kakerlakker trives på varme, fuktige steder. Bak/under komfyr og kjøleskap, i «ventilasjonsskapet» er noen skjulesteder. Ser man en kakerlakk på vandring i dagslys, kan det tyde på stor bestand.

 • Veggedyr i stue

  Veggedyret trives best i rom vi oppholder oss mye i. Sofa, spekker i gulv, vegger, bak lister er noen gode skjulesteder.

 • Veggedyr på soverommet

  Veggedyret er nattaktivt og kommer frem om natten for å suge blod. Sengebunn, sømmer i madrassen, sprekker i gulv og vegger, bak lister er noen gode skjulesteder for veggedyret.

 • Maur på kjøkken

  Maur på leting etter mat er ofte å finne på kjøkkenbenken. Det kan være lurt å «følge» stien.

Innendørs

Illustrasjonen over viser tverrsnittet av et hus. I teksten under her vil vi forsøke å forklare litt rundt de største risikosonene i hvert enkeltt rom og hvilke tiltak du selv kan gjøre for å unngå å gi skadedyr optimale forhold.

Vaskerommet

Sluk og rørføringer på vaskerommet er en vanlig inngangsport for gnagere. Det er hensiktsmessig å gå over sluk, rister og rør for å se om det er skader på disse. Rør som ikke er i bruk bør blindes med lokk som kan skrues fast slik at rotter ikke kommer opp fra kloakken. Sluk bør ha fastmonterte rister ettersom rotter kan løfte godt over en kilo, slik at det bør være tett rundt rør som går ned i gulv/vegg for å unngå at gnagere ikke kan bruke det som inngangsport. Det er viktig med god ventilasjon og varme på vaskerommet da dette er et rom det lett dannes fuktighet i, det gjør at mange skadedyr som for eksempel sølvkre trives godt.

På boder og lagerrom anbefaler vi å lagre opp fra gulv og ut fra vegg. På rom som det er lite sirkulasjon og bevegelse trives særlig gnagere og tekstilskadedyr godt. Ofte får de gjort stor skade på gjenstander før de oppdages. Husk å sørge for god ventilasjon slik at man unngår fuktig innemiljø. Vi anbefaler å pakke verdifulle tekstiler som bunader, ull- og skinntøy i tette bokser slik at man unngår angrep av skadedyr. Det er viktig at tekstilene er rene.

Kjøkken

Kjøkkenet er et yndet tilholdssted for mange skadedyr både kakerlakker, maur, biller, gnagere og sølvkre.

På kjøkkenet finnes det ulike næringskilder for skadedyr, ofte er det matrester bak og i komfyren og for mange biller er hele matskapet en næringskjede. I tillegg er det ofte damp og høyere luftfuktighet på kjøkkenet som skaper gode forhold for skadedyr som sølvkre. Kakerlakker trives godt på kjøkkenet der de vil flytte seg fra urene til rene områder og tilgrise matvarer med et illeluktende sekret.

Sukkermaur er et velkjent problem på kjøkkenet, særlig om sommeren. Disse små skapningene er på utkikk etter søtt å spise. Gnagere vil også nyttiggjøre seg av matrester de finner på kjøkkenet. Vi anbefaler derfor god sanitasjon. Med dette mener vi grundig renhold og at man skal fjerne næringskilder, riktig søppelhåndtering og fjerne eller hindre skjulesteder og sist men ikke minst lagre varer riktig. I praksis betyr dette godt renhold på kjøkkenet, gjerne med støvsuging ettersom overflødig bruk av vann vil gi optimale forhold for mange skadedyr. Vi anbefaler hyppig tømming av søppel og bruk helst søppelbøtter med lokk. Generell orden vil hindre skjulesteder og det samme vil lagring av varer i tette bokser gjøre.

Stue og på soverom

I stuen og på soverommet ser vi ofte de samme skadedyrene ettersom det er de to rommene vi mennesker hviler på. Hyppigere reiseaktivitet gjør at vi dessverre ser en oppblomstring av veggdyr- infestasjoner. Stadig oftere er henvendelsene fra kunder forbundet med veggdyr, enten fordi de frykter et veggdyr-angrep eller at man ønsker forebyggende råd. Dessverre er det ikke så mye man kan gjøre for å forebygge, men vi tar i mot feriekofferter til frysebehandling slik at du kan unngå å ta med veggdyr hjem. Dersom du frykter et angrep kan du se etter følgende; i stuen vil veggdyrene sitte gjemt i sprekker og sømmer på sofaen, de trives i nærheten av verten sin og vil gjemme seg så nær oss som mulig. Det samme gjelder på soverommet, sjekk sømmer på madrassen og sprekker på sengen, ser du små sorte prikker kan dette være avføring fra veggedyr. Et annet tegn på veggdyr er de fysiske bittene på kroppen og små blodflekker på sengetøyet.

Et skadedyr vi ofte ser i stuen og på soverommet er Brun Pelsbille, her er det larvene som utgjør problemet. Billene er harmløse og lever fritt i naturen, derfor er det ikke uvanlig at man kan ha besøk av en tilfeldig gjest av arten. Du kan selv forebygge mot pelsbille ved å støvsuge grundig i sprekker i gulv og møbler som sofaer. På soverommet anbefaler vi å pakke ulltøy, pels og skinnklær i tette esker da pelsbillens larver trives godt her. Det samme forebyggende tiltakene gjelder også for klesmøll.

Badet har gjennomgående rørgjennomføringer og problematikken med kloakkrotter er reell her også, derfor anbefaler vi på lik linje med vaskerommet mange av de samme forebyggende tiltakene. Høy luftfuktighet kan også føre til at man får sølvkre, dette kan enklest forebygges mot ved å sørge for god ventilasjon/utlufting slik at klimaet blir tørrere. Vær allikevel oppmerksom på at sølvkre kan indikere fuktskader.

Kakerlakker forflytter seg også via rørsystemer og ventilasjonsanlegg og vil derfor også dukke opp på badet. Ser du kakerlakker på høylys dag kan dette tyde på stor bestand. Skadedyr kan gjøre store skader på et loft før de oppdages, ettersom man ikke oppholder seg her daglig. De vil ofte få være i fred en stund før de oppdages og skadeomfanget kan bli stort. Vi anbefaler derfor å lagre gjenstander som kan være utsatt for skadedyr (særlig ting laget av ull, skinn og pels) i tette kasser. Mus og rotter gnager i utgangspunktet på «alt» derfor kan det være en grei regel uansett.

På loft er det ofte lufting via luker og langs gulvet, i overgang mellom gulv og tak, husk alltid å lagre utfra veggen slik at man ikke tetter igjen ved lufting, god luftsirkulasjon er viktig for å unngå skadedyr.

Garasje

Garasjer brukes til så mye mer enn å parkere bilen i. Ofte ser vi at garasjer blir benyttet lagringsplass, og ofte av gjenstander av høy verdi. Det mange ikke er klar over er at ofte er ikke garasjer bygget med de samme kravene til sikring mot rotter og mus slik et bolighus er. Dermed er dette et yndet sted for gnagere å trekke inn. Vi anbefaler at man lagrer gjenstander i tette plastkasser for å forsikre seg mot å få gjenstander ødelagt.

Etter at man på 70-tallet startet å bruke isopor som isolasjonsmaterialet i gulv med varmekabler har maur innendørs i bolig blitt et problem. På 80- og 90-tallet økte bruken betraktelig og det ble vanligere og vanligere og benytte isopor i grunnmur og vegger også. I dag brukes det også i takkonstruksjoner og maur-problemene blir større og større.

Mange maurarter etablerer kolonier i myke materialer, nemlig isopor. At isopor blir brukt i konstruksjoner i kombinasjon med isopor gir svært gunstige leveforhold for mauren. Dersom du oppdager maur innendørs på vinteren er det svært sannsynlig at du har et angrep i forbindelse med isolasjonen i boligen, ettersom varmekabler/vannbåren varme gjør at maurene våkner tidligere fra dvalen.