Husmus - mus i huset

For mange oppleves det å være vertskap for rotter og mus som ekstremt ubehagelig. I tillegg kan disse små gnagerne volde betydelig skade dersom de ikke stoppes i tide. I hovedsak er det tre rotte- og musearter som volder skade i norske boliger: Vånd (jordrotte), brunrotte og husmus. Les mer om rotter og mus for å kunne foreta en vurdering av hva du bør gjøre.

Vånd – Jordrotte

Vånd – Jordrotte

Jordrotte/Vånd (Arvicola terrestris) finnes over nesten hele Europa og Eurasia, og i Norge er den vanlig helt opp til Troms fylke. Man finner jordrotter spesielt langs kysten , men også i innlandet og på enger høyt opp i fjellet. Iles mer...

Rotter – Brunrotte

Rotter – Brunrotte

Brunrotta (Rattus Norvegicus) finnes over hele verden, og den er også meget vanlig i store deler av Norge. Den lever spesielt i tilknytning til mennesker. I Norge finner vi den inne i hus, frittlevende ute, samt nede i kloakksystemene. Den har enles mer...

Mus – Husmus

Mus – Husmus

Husmusa (Mus Musculus) er å finne over hele verden der det finnes mennesker. Mus lever, akkurat som brunrotta, ofte i nær tilknytning til mennesker og eiendommer. Husmusa er regnet som et av de skadedyrene som på verdensbasis, gjør størst skade. Selv om denles mer...