Tørrfruktmøll

Tørrfruktmøll

Tørrfruktmøllet er som voksen knapt 1 cm lang. Forvingenes innerste tredjedel er lysegrå, mens den ytterste delen er mørk grå med mer eller mindre glinsende kobberrøde flekker.

Adferd

Tørrfruktmøllet er et lagerskadedyr som er utbredt over det meste av jorden, men er av størst betydning i varmere strøk. De importeres stadig til Norge.

De utvokste larvene forlater matvarene for å forpuppe seg på beskyttede steder i nærheten. De kryper da oppover veggene til taket. Larvene spinner en ca 7 mm lang kokong festet til sprekker og ledninger på veggen eller i vinkelen mellom vegg og tak. En ser sjeldent møllet i lageret, da de flyr mest i tussmørke. Møllene tiltrekkes av lys, særlig med ultrafiolette stråler.

Skadeomfang

I bolighus finnes ofte tørrfruktmøllet i mandler, rosiner, konfekt, frøvarer til dyrefor e.l. Tørrfruktmøllet har blitt vanligere i Norge i de siste årene både i importerte varer og i norske lager og bedrifter.

Forebygging/Bekjempelse

Tørrfruktmøll i varer kan drepes ved gjennomvarming i en time ved 55 grader eller frysing i to døgn i fryseboks, under 18 grader. Etter at møllet er utryddet i varene kan det sitte larver og pupper igjen i bygningen, gjemt i sprekker. Disse kan senere utvikle seg til voksne møll som kan gi opphav til ny innfestasjon dersom forholdene er tilstede. Dersom større vare varepartier er angrepne, kan en autorisert skadedybekjemper foreta en bekjempelse med gass. Varene kan også fryses, eller en kan bruke vinterkulden til bekjempelse.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon

Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller fyll ut skjemaet.