Pelsmøll

Pelsmøll (Tinea pellionella)

Møllet er på størrelse med klesmøllet. Fargen på hodet og forvingene er gråbrun. Vingene har 2 – 3 mørke punkter.

Adferd

Pelsmøllet skiller seg fra klesmøllet bl.a. ved at larven lever i et rør som den har laget og bærer med seg. Røret er litt lengre enn kroppen og er laget av spinnsilke med innvevde små fibere fra stedet larven lever.

Pelsmøllet er i Norge en frittlevende art som er bedre tilpasset vårt klima enn klesmøllet. Det finnes vanlige fuglereder hvor det lever av hår, fjær og annet keratinholdig avfall.

Skadeomfang

Pelsmøllet er av mindre betydning som skadedyr enn klesmøllet i oppvarmete hus, men har større betydning i rom og bygninger med lavere temperatur. De angriper begge de samme slags stoffer: varer av ull og fjær, tøyer, stoppede møbler, filt i pianoer, utstoppede dyr osv.

Bekjempelse

Pelsmøll i varer kan drepes ved gjennomvarming i en time ved 55 grader eller frysing i to døgn i fryseboks, under 18 grader. Etter at møllet er utryddet i varene kan det sitte larver og pupper igjen i bygningen, gjemt i sprekker. Disse kan senere utvikle seg til voksne møll som kan gi opphav til ny innfestasjon dersom forholdene er tilstede. Dersom større vare varepartier er angrepne, kan en autorisert skadedybekjemper foreta en bekjempelse med gass. Varene kan også fryses, eller en kan bruke vinterkulden til bekjempelse.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon

Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller fyll ut skjemaet.