TørrfruktmøllMøll kan deles opp i to kategorier. Den ene er som oftest å finne i nærheten av matvarene våre, og kan i noen tilfeller ødelegge de. De er listet opp under «Møll i næringsmiddel». Den andre finnes i hovedsak i tekstilen og kan ødelegge disse. De er listet opp under «Møll i tekstiler»

Her vil du kunne lese litt om bekjempningsmetoder og hvordan du kan forebygge deg selv mot disse.

Møll i næringsmiddel

Møll i næringsmiddel

Møll i næringsmiddelindustrien. Oversikt med bilder, fakta og råd om ulike typer møll som må bekjempes i næringsmiddelindustrien.les mer...