Klistermøll

Klistermøll (Endrosis sarcitrella).

De voksne møllene er ca 1 cm lange når vingene ligger bakover bakkroppen. Vingene ligger nærmest flatt over kroppen. De er spraglete lysegrå med brune prikker og 2 – 3 svarte flekker. Hode og forbrystets ryggside er hvite og gir møllet dets karakteristiske utseende.

Adferd

Larven er nærmest alteter innen området tørre, døde plantedeler og dyrisk materiale. Den er i utlandet funnet i tørre frø, avfall i fuglereir, kjuker på trær, men, all slags tørt planteavfall, kork, kornavfall i møller, osv. men kan også leve av ulltøy.

I Norge har vi funnet dette møllet og delvis også larvene i bolighus, tørrfisklager, møller, bakeri, hønsehus og kraftforlager.

Skadeomfang

Larvene gjør skade på stoppede møbler, lagret korn og kraftfôr.

Forebygging/Bekjempelse

Når dette møllet finnes innendørs, så skyldes det i de fleste tilfeller at noen få individer har forvillet seg inn eller har utviklet seg i en fuktig kjeller. Dersom kraftfôr og lagret korn er angrepet, må tiltak vurderes. Varene kan da også være skadet av midd, mugg og høy fuktighet og ha redusert verdi som for.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon.

Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller fyll ut skjemaet.