Husfly

Husfly (Caradrina clavipalpis)

Husflyet har fått sitt norske navn av at larvene finnes ganske ofte innendørs i hus, men er egentlig et utelevende insekt. Det er utbredt i Europa, Vest- og Sentral- Asia. I Norge er det funnet nordover til Lofoten. Husflyet tilhører familien nattfly, Noctuidae.

Adferd

Eggene legges på forsommeren. Larvene lever på forskjellige gress og urter. De vokser tover sommeren og høsten og overvintrer som utvokste larver i et løst spinn innvevd med forskjellige partikler gnagd fra underlaget, en slags kokong. De forpupper seg i denne om våren. De voksne nattflyene klekker på forsommeren.

Årsaken til at de opptrer innendørs er ikke klarlagt. Vanlig oppfatning i Norge har vært at larvene kommer tilfeldig inn om høsten, at de forvillet seg inn. Larvene spres seg fra taket til alle deler av huset, men nattflyene vil ikke legge egg i taket.

Larvene kan finne seg mat innendørs. Det er beskrevet at de kan leve av tørre plantedeler, høy, frø, korn og mel.

Skadeomfang

Fra Danmark er det opplyst at larvene har skadet tekstiler ved gnaging i forbindelse med kokonglaging. Ved Zoologisk museum i Oslo spiste en larve opp frysetørrete meitemarker som skulle i utstillingen. Bortsett fra dette er ingen skade kjent på treverk, matvarer e.l.

Forebygging/Bekjempelse

De forholdsvis små larvene som opptrer i hus er lette å plukke bort, og bekjempelse med kjemiske midler er unødvendig.