Humlebolmøll

Humlebolmøll (Aphomia sociella).

Humlebolmøllet har et vingespenn på omkring 30 mm. Vingene er grålige med rødlige frynser, tø rødlige, bølgede tverrlinjer og rødlig sjattering i midtfeltet av forvingene. Larvene er gule med kjøttrødt hode og forbrystskjold. Hodets forkant er mørkt rødbrunt og stigmene langs kroppssidene er markert med svart.

Adferd

Humlebolmøllet er aktivt i skumringen og etter mørkets frembrudd. Larvene lever i bol av stikkveps og humler, men finnes sjelden i underjordiske bol. Et meget stort antall larver kan finnes i et bol. I vepsebol spiser larvene først gamle celler, ”papirvegger” og avfall i bolet, men angriper senere også celler med yngel. Larvene finner er særlig godt næringsforråd i hår og fjær og andre dyre- og planterester når humlene anlegger sine bol i fuglereder.

Skadeomfang

Humlebolmøll og kokongspinn finnes nå og da i hus hvor det har vært humle- eller vepsebol. I et tilfelle gjorde larvene skade ved å forpuppe seg på klær i en klesbutikk. I et annet tilfelle opptrådte møllene i ca 14. dager i en operasjonsstue på et sykehus. Larvene hadde antagelig utviklet seg i et vepsebol som sto i forbindelse med ventilasjonsanleggets utblåsningsrør, som ikke hadde filter.

Forebygging/Bekjempelse

Det er vanligvis ikke nødvendig med annen bekjempelse enn fjerning av kokongene. Møll som klekker vil ikke gi opphav til larver som gjør skade i huset. Møllene kan fjernes med støvsuger.