Frømøll

Frømøll (Hofmannophila pseudospretella).

Frømøllet er et ganske stort, brungrått møll med en lengde på opp til 15 mm. Forvingene er brungrå med tre mer eller mindre tydelige mørkebrune punkter som danner er triangel midt på vingene. Noen andre flekker kan også forekomme. Som hos andre arter i familien ligger vingene mer flatt oppå kroppen enn hos de fleste andre møll.

Adferd

Frømøllet må ha forholdsvis fuktig klima, og er i Norge utbredt i kyststrøk nordover til Nordmøre. Larvestadiet er særlig følsomt for uttørring, og larvene kan ikke gjennomgår utviklingen hvor luftfuktigheten er under 80 %. Frømøllets formeringssteder i bolighus er derfor først og fremst i kjellere eller i andre rom med høy fuktighet på grunn av vannlekkasje, kondens, fuktig uteklima osv. Formeringsmuligheter finnes ofte i uthusbygninger og uoppvarmete lagerbygninger. Ute i naturen finnes larvene til frøymøllet ofte i fuglereder, hvor de lever av avfall fra fuglene, reirmaterialer og matrester.

Skadeomfang

Larvene kan leve av mange slags stoffer, både plante- og dyrerester: lagret korn og frø, skinnbind på bøker, kork på vinflasker, tørrfiskmel, pellets til dyrefor, tepper og tøyer av ull m.m. Det er særlig på tøyer og stoppede møbler som lagres for fuktig, at skadene bli store. Slike skader er sjeldent rapportert, da det ofte dreier seg om gamle klær og utrangerte møbler.

Forebygging/Bekjempelse

Larvene kan drepes ved å lage for tørre forhold for utviklingen.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon. Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.