Daddelmøll

Daddelmøll (Ephestia (Cadra) cautella).

Daddelmøllet har et vingespenn på 22 mm. Forvingene er grå med gulig eller brunlig tone, og en mørk, rett tverrstripe. Bakvingene er hvitaktige med mørkere frynser. Larven er skittenhvit og blir opp til 14 mm lang.

Adferd

Daddelmøllet er følsomt for lave temperaturer og dør i uoppvarmete lager på våre breddegrader etterhvert som vinteren gjør sin virkning.

Skadeomfang

Daddelmøllet er et viktig skadedyr på matvarer i arme land og angriper helst fettrike plateprodukter, som kakaobønner, mandler, valnøtter, jordnøtter og pressede planterester eller oljefremstilling, men finnes også i mel, dadler og fiken. Det er bare larven som gjør skade.

Forebygging/Bekjempelse

Ved bekjempelse av dette møllet i Norge kan en dra nytte av artens kuldefølsomhet. Alle stadier kan drepes ved kjøling av innfesterte varer ned mot 0 grader eller frysing.

Næringsmiddelbedrifter som bruker råstoffer som ofte er innfestert, bør lagre disse i så kjølige lagerrom som mulig. Flygende møll i lageret kan drepes med tåkesprøyting med pyterium middel.

Møllene er aktive flygere om kvelden og sprøytingen bør utføres straks før aktivitetsperioden. Gassing av infiserte varepartier for å drepe larver, kan by på problemer pga. det store fettinnhold i varene.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon. Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.