Spøkelsesmaur

«Spøkelsesmaur» (Tapinoma melanocephalum) er en tropisk maurart som har spredd seg til store deler av verden.

Spøkelsesmauren kommer mest sannsynligvis fra Afrika eller Asia. I Norge kan den kun leve innendørs. Som skadedyr minner den mye om faraomaur og må bekjempes på lignende vis.

Utseende

Hode og fremre delen er mørk, resten av mauren er lys gul. Arbeiderne er veldig små, kun 1,5-2 mm lange. Dronningene er litt større, men blir ikke lengre enn 2,5 mm.

Levevis

Den er ved enkelttilfeller blitt funnet innendørs i boliger på Østlandet, da på kjøkken eller bad. «Spøkelsesmauren» har kolonier på 100-1000 arbeidere og mange dronninger. De kan danne nye kolonier ved at en gruppe maur bryter ut fra en koloni og starter opp en ny. Det har ikke blitt observert sverming. De kan ha reir overalt hvor de finner en sprekk. Bak en dørterskel eller en vegglist er det god plass til et reir.

«Spøkelsesmauren» foretrekker søt eller fettholdig mat.

De kan være til stor sjenanse om de er mange. Man antar at de kan overføre smitte og forårsake astmatiske plager. De gjør derimot ikke skade på bygninger.

Bekjempelse

Det er svært tidkrevende og utfordrende å bekjempe «spøkelsesmaur». Det kan være hensiktsmessig å kontakte et skadedyrfirma med erfaring med bekjempelse. Bekjempelsen må foretas ved bruk av forgiftet åte. Denne må følges opp nøye, da «Spøkelsesmauren» lett etablerer nye kolonier og stier. De blir fort mange og åten kan raskt bli spist opp. Her er det viktig å være tålmodig, etter at selve bekjempelsen er over, må området overvåkes i flere uker for å stadfeste at «Spøkelsesmauren» er bekjempet.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll tilbyr serviceavtale hvor vi kontrollerer og behandler etter behov.

En serviceavtale inneholder:

  • Rutinemessig kontroll av bygninger for å finne eventuelle inngangsporter for skadedyr.
  • Faste besøk: Med kontroll av åte og evt. feller. Etterfylling ved behov. Grundig ettersyn etter skadedyr.
  • Skreddersydde avtaler etter behov. Ubegrenset gjenbesøk dersom nye problemer oppstår i kontraktsperioden.
  • Servicerapporter: Tilstandsrapporter skrives ved hvert besøk.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.