sauemaur

Sauemaur (Formica fusca og F.lemani) er vanlig i store deler av Norge. Den har relativt små kolonier med færre enn 500 arbeidere.

Utseende

Sauemauren er en svart, middelstor maur. Arbeiderne varierer i størrelse fra 4,5 til 7,0 mm. Dronningene og flygemaurene, kan være opptil 9,5 mm lange.

Levevis

Sauemaur bygger vanligvis reir i jord eller råttent trevirke. Inngangen til reiret finnes ofte under en stein. Steinen blir varmet opp på dagen og sørger for god temperatur i reiret også på natten. Den spiser honningdugg og små insekter. Flygemaurene svermer i juli-august.

Dersom sauemauren holder til innendørs bygger de gjerne reir i myke byggematerialer som råteskadet trevirke eller i isolasjon.

Bekjempelse

Det er vanskelig å forebygge mot sauemaur. Dersom maurene til stadighet kommer inn, kan man utstyre ventilasjonsluker med finmasket netting og tette sprekker/hull i grunnmur.

Dersom det er mistanke om at sauemauren har etablert reir innendørs, er bruk av forgiftet åte en god metode for bekjempelse. Da vil maurene spise åte og bringe giften tilbake til reiret hvor larver og dronning får giften i seg. Det kan ta noen uker før alle maurene er døde.

Regelmessig oppfølging er nødvendig. Det bør være utlagt åte også et par uker etter at siste maur er observert, da det kan klekkes nye maur inne i reiret.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll tilbyr serviceavtale hvor vi kontrollerer og behandler etter behov.

En serviceavtale inneholder:

  • Rutinemessig kontroll av bygninger for å finne eventuelle inngangsporter for skadedyr.
  • Faste besøk: Med kontroll av åte og evt. feller. Etterfylling ved behov. Grundig ettersyn etter skadedyr.
  • Skreddersydde avtaler etter behov.
  • Ubegrenset gjenbesøk dersom nye problemer oppstår i kontraktsperioden.
  • Servicerapporter: Tilstandsrapporter skrives ved hvert besøk.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår

døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.