Rød skogsmaur

Rød skogsmaur (Formica rufa-gruppen).

De store maurtuene man ofte finner i skogen er Rød skogsmaur (Formica rufa-gruppen). De kan ha kolonier på flere hundre tusen arbeidere og flere hundre dronninger. Som regel står en tue i sammenheng med flere andre tuer. Koloniene kan derfor strekke seg over store områder.

Utseende

Arbeiderne har to farger, svarte og rød-orange. Hodet er tofarget. Dette skiller dem fra stokkmaur som har et helt svart hode. Arbeiderne varierer i størrelse fra 4,5 til 9 mm. Dronningene og «flygemaurene» er noe lengre.

Levevis

Rød skogsmaur bygger tuer av barnåler og annet organisk materiale. Tuen går også et stykke ned i jorda. Nye tuer dannes ved at noen av arbeiderne tar med seg én eller flere dronninger fra en tue for å etablere en ny. Det opprettholdes alltid en forbindelse tilbake til den opprinnelige tuen.

Rød skogsmaur lever av søtsaker som honningdugg, små insekter eller andre virvelløse dyr. Når de har funnet en god næringskilde, vil det raskt myldre av maur og man vil se de karakteristiske maurstiene.

Sverming, flygemaur, ser man fra mai til juli.

Bekjempelse

Normalt gjør rød skogsmaur ingen skade på bygninger, men der maurene har funnet gode næringskilder kan de forekomme i stort antall og i enkelte tilfeller kan rød skogsmaur anlegge tuer innendørs. De frakter da med seg reirmateriale inn og legger det opp i nye tuer. Slike tuer kan forårsake fuktproblemer. Blir maurene forstyrret, biter de og spruter maursyre. Dette kan være ubehagelig, men er ikke farlig.

Det er vanskelig å forebygge mot rød skogsmaur. Dersom de har etablert en tue inne, bør denne fjernes. Man må også finne ut hvor maurene har kommet inn og tette de sprekkene som finnes. I de tilfeller hvor tuen ligger inntil husvegger og plagen er stor, kan man forsøke å fjerne maurtuen. Det er da svært viktig å få med seg den delen av tua som ligger under bakken. Det er dessverre likevel stor sannsynlighet for at maurene vil vende tilbake.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll tilbyr serviceavtale hvor vi kontrollerer og behandler etter behov.

En serviceavtale inneholder:

  • Rutinemessig kontroll av bygninger for å finne eventuelle inngangsporter for skadedyr.
  • Faste besøk: Med kontroll av åte og evt. feller. Etterfylling ved behov. Grundig ettersyn etter skadedyr.
  • Skreddersydde avtaler etter behov. Ubegrenset gjenbesøk dersom nye problemer oppstår i kontraktsperioden.
  • Servicerapporter: Tilstandsrapporter skrives ved hvert besøk.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.