faraomaurFaraomauren (Monomorium pharaonis) er en maurart med tropisk opprinnelse som har spredd seg over hele verden. I Norge kan den kun overleve innendørs.

Utseende

Faraomauren er veldig liten, brungul maur. Bakkroppen er litt mørkere enn resten av kroppen. Arbeiderne er bare 2-2,5 mm lange. Dronningene er omtrent dobbelt så store. «Flygemaurene» kan ikke fly selv om de har vinger.

Levevis

Faraomaur kan danne store kolonier med flere millioner arbeidere og flere tusen dronninger. En koloni kan bestå av mange reir som har en forbindelse til hverandre. De kan danne nye kolonier ved at en gruppe maur bryter ut av en koloni for å starte opp en ny. Faraomauren danner nye kolonier når de blir forstyrret, har for lite mat, eller blir utsatt for kjemiske bekjempelsesmidler. De anlegger reir omtrent hvor som helst, enhver sprekk eller hulrom kan brukes som reirsted så lenge det har riktig varme- og fuktighetsforhold.

Faraomauren er altetende, de lagrer mat i reiret og kan klare seg en lenge uten at arbeiderne må ut for å hente mat.

De tåler ikke lave temperaturer, alle maurene dør ved temperaturer under frysepunktet.

Faraomauren kan gi astmatiske plager og kan være en mulig smittespreder. På sykehus har sykdomsfremkallende bakterier vært isolert fra faraomaur. Når mauren til og med er funnet under bandasjer til pasienter og i intravenøst utstyr er det innlysende at et angrep på sykehus kan bli svært alvorlig.

På grunn av Faraomaurens størrelse og gode evne til å finne gjemmesteder kan de lett bli brakt med til nye rom/tilholdssteder. Flytting av gjenstander fra et angrepet område bør derfor bare skje under nøye kontroll, slik at ingen maur følger med. Har en vært på ferie i leilighet eller hus med faraomaur er det svært viktig å være påpasselig. En bør også være klar over at faraomauren kan spre seg mellom bygninger.

Gode tilholdssteder for Faraomaur kan være:

  • Varme og fuktige steder
  • Kjøkken og våtrom, rundt sluk og toaletter og på steder som har gode vekstmuligheter for bakterier.
  • Områder rundt varme rør, ovner, vasker, sluk eller toaletter.
  • Klær, brettet sengetøy, brettede aviser, inne gardinstenger, i løse knivskaft og avfall.

Bekjempelse

Bekjempelse av faraomaur er en omfattende jobb og bør overlates til godkjente skadedyrbekjempere. Bekjempelsen må foretas ved bruk av forgiftet åte. Denne må følges opp nøye, da Faraomauren lett etablerer nye reir og stier. De blir fort mange og åten kan raskt bli spist opp. Her er det viktig å være tålmodig, etter at selve bekjempelsen er over, må området overvåkes i flere uker for å stadfeste at Faraomauren er bekjempet.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll tilbyr serviceavtale hvor vi kontrollerer og behandler etter behov.

En serviceavtale inneholder:

  • Rutinemessig kontroll av bygninger for å finne eventuelle inngangsporter for skadedyr.
  • Faste besøk: Med kontroll av åte og evt. feller. Etterfylling ved behov. Grundig ettersyn etter skadedyr.
  • Skreddersydde avtaler etter behov. Ubegrenset gjenbesøk dersom nye problemer oppstår i kontraktsperioden.
  • Servicerapporter: Tilstandsrapporter skrives ved hvert besøk.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.