eitermaur

Man finner Eitermauren (Myrmica sp.) over hele landet og er vanlig i lavlandet rundt hus og bygninger, gjerne i råttent trevirke.

Utseende

Eitermaur er små, brungule. Arbeiderne er under 5 mm lange, mens dronningene kan bli opptil 7 mm.

Levevis

Eitermauren har som oftest små kolonier fra et par hundre til noen tusen maur.

Hageeitermauren, er den vanligste mauren man ser rundt hus og bygninger. De bygger reir i jord eller morkent treverk, inngangen til reiret finner man ofte under en stein. De kan ha kolonier bestående av flere reir som henger sammen. På steder med mye maur kan det være ett reir per kvadratmeter. De fleste eitermaurene svermer i august og overvintrer med larver og voksne arbeidere.

Eitermauren har stikkebrodd som den bruker når den blir forstyrret eller truet. Dette kan være ubehagelig, og man kan oppleve svie lenge etter at brodden er trukket ut. Stikket forårsaker som regel ingen andre reaksjoner.

Bekjempelse

Det er vanskelig å unngå eitermaur. Reirene til eitermauren er som nevnt små, og det er mulig å fjerne et reir ved hjelp av spade, men maurene vil raskt vende tilbake. Det er ofte en kamp som det er vanskelig å vinne.

Eitermaur forårsaker ingen materielle skader og kommer sjelden inn i hus, men det kan være tegn på fukt- og råteskader.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll tilbyr serviceavtale hvor vi kontrollerer og behandler etter behov.

En serviceavtale inneholder:

  • Rutinemessig kontroll av bygninger for å finne eventuelle inngangsporter for skadedyr.
  • Faste besøk: Med kontroll av åte og evt. feller. Etterfylling ved behov. Grundig ettersyn etter skadedyr.
  • Skreddersydde avtaler etter behov.
  • Ubegrenset gjenbesøk dersom nye problemer oppstår i kontraktsperioden.
  • Servicerapporter: Tilstandsrapporter skrives ved hvert besøk.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.