Støvlus (Psocoptera) er små, 1 – 5 mm lange insekter med lange, tynne mangeleddete antenner. De to første antenneleddene er lengre og tykkere enn de etterfølgende. Alle støvlus har en tydelig fortykkelse i pannen. Noen har vinger, men mange er vingeløse eller har små og ikke-funksjonelle vinger. Støvlus har bitende munndeler, men de kan ikke stikke eller suge blod.

Adferd

Ute finner vi støvlus på grener og stammer av trær, på stein og på bakken. Inne kan vi finne støvlus i alle rom, men de er vanligst på fuktige steder som bad og kjeller eller i matvarene på kjøkkenet. Den viktigste føden til støvlus er små muggsopper. Støvlus kan spise direkte på tørre matvarer som inneholder sukker og stivelse. Sukker, mel og kornblandinger er derfor vanlige matvarer hvor en kan finne støvlus. Noen støvlus kan ernære seg på proteinrike tørrvarer, som f.eks tørrmelkpulver. Utendørs beiter mange støvlus på lav og alger.

Skadeomfang

I bolighus er støvlus først og fremst et trivselsproblem da de kan forekomme i stort antall på fuktige steder. I kjøkkenskapet kan de også ødelegge og forurense matvarer. Blir antallet støvlus høyt i næringsmiddelbedrifter, lagre eller butikker kan matvarer bli forurenset og ødelagt.

Støvlus kan finnes i ganske stort antall i husstøv, og for plager for personer med luftveisallergi. Støvlus kan ikke bite eller stikke mennesker.

Forebygging og bekjempelse

Det er vanskelig å forebygge mot støvlus. Støvlusene er over alt der det er fuktig, de kan spre seg med vind og luftstrømmer og kan også komme inn i huset via mel eller andre matvarer.

  • Matvarer bør oppbevares tørt og kjørlig i tette bokser.
  • Generelt er det lurt å støvsuge kjøkkenskap i stedet for å vaske. På den måten tilføres det ikke fuktighet.
  • Fuktproblemer i huset øker sannsynligheten for støvlus.

Det er knapt mulig å bli helt kvitt støvlus, men det er godt mulig å holde antallet på et lavt nivå.

  • Dersom du oppdager store mengder støvlus i matskapet bør alle matvarer i samme skap undersøkes. Matvarer med støvlus kan legges i dypfryseren et par døgn, evt varmes opp i stekeovnen til 60 grader i en time. Matskapet bør deretter støvsuges og posen kastes.
  • Dersom støvlusene befinner seg på bad, i kjeller eller andre fuktige steder, er reduksjon av fuktigheten det aller viktigste tiltaket. Oppvarming av rom, god ventilasjon, skifte av dreneringsplast og isolasjon av yttervegger for å motvirke kondens er noen virkemidler for å få et tørrere hus.
  • Samler støvlusene seg rundt nytt treverk og betong er det viktig å være klar over at støvlusene vil bli borte når materialene er tørket. (Ca. 1 år)

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon. Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.