brun støvlus

Brun støvlus er som voksen 2 – 3 mm lang og lys brun. Som andre støvlus har den en fortykkelse i pannen og lange, tynne antenner. De to første antenneleddene er lengre og tykkere enn de etterfølgende. De voksne har et par korte vinger som de ikke kan fly med. Brun støvlus har en mørk stripe mellom antennefestet og øynene.

Adferd

Brun støvlus finnes innendørs i hele Norge. Den kan forekomme i alle rom i hele huset, men oftest knyttet til steder med høy fuktighet, som bad, kjeller o.l. den lever av muggsopper og holder til hvor disse får vokse.

Skadeomfang

I bolighus er brun støvlus først og fremst et trivselsproblem da de kan forekomme i stort antall på fuktige steder. I kjøkkenskapet kan de også ødelegge og forurense matvarer. Blir antall støvlus høyt i næringsmiddelbedrifter, lagre eller butikker kan matvarer bli forurenset og ødelagt.

Brun støvlus kan ikke stikke eller bite mennesker.

Forebygging og bekjempelse

Det er vanskelig å forebygge mot brun støvlus. Støvlusene er over alt der det er fuktig og kan også komme inn i huset via mel eller andre matvarer. Fuktproblemer medfører en økt sannsynlighet for støvlus.

Matvarer bør oppbevares tørt og kjølig i tette bokser. Generelt er det lurt å støvsuge kjøkkenskap i stedet for å vaske.

Det er knapt mulig å bli helt kvitt brun støvlus, men det er godt mulig å holde antallet nede. Den beste bekjempelsen og forebyggingen er å gjøre forholdene permanent ugunstige. Brun støvlus tåler ikke en luftfuktighet på under 70 % og reduksjon av fuktighet vil være en viktig bekjempelsesmetode.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon. Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.