hodelus-lus

Unngå lus.

De fleste som har lus merker det ikke. Alle med hår kan få lus, uansett alder og hårtype. Det er små barn som er mest utsatt, fordi de leker tett sammen.
Smitte skjer ved at lus kryper fra en person til en annen når hodene legges inntil hverandre. Det er veldig liten sjans for at de lus spres via nakkeputer, møbler, kosedyr og klær. Vi anbefaler allikevel ikke å byttelåne hodeplagg.

Hvis det påvises lus hos barn i barnehagen eller på skolen er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Sannsynligvis har barnet hatt hodelus en stund, så noen timer til eller fra har ingen betydning. Barnet kan fortsette i barnehagen eller på skolen som normalt men bør begynne med en lusekur så tidlig som mulig. Alle personer som har vært i kontakt med den smittede bør umiddelbart informeres om at et barn i nærmiljøet har hodelus for å unngå videre smitte.

Lus lever av blod

Lusa holder til i hodebunnen. Der suger de blod for å overleve, og disse bittene skaper kløe. Det kan ta flere uker fra man blir smittet til kløen starter.
I de fleste tilfeller har man mellom 1 og 10 lus per hode, men mellom 11 og 100 lus er vanlig, mens over 100 er relativt sjeldent. En voksen hunnlus lever i ca. 25 døgn, og i løpet av denne tiden legger den bortimot 90 egg. Eggene klekker etter cirka åtte døgn.
Ved 30 grader vil lusa dø innen ett døgn uten føde, og ved 23 grader dør den innen to døgn. Allerede etter ett døgn uten mat ved vanlig romtemperatur vil hodelusa være så svekket at den ikke klarer å suge blod, og den vil derfor være dødsdømt.
Dette betyr at over en helg har ingen lus overlevd i lokalet.

Boklus

Boklus

Boklusa (Liposcelis bostrychophila) er omkring 1 mm lang. Den har som alle andre støvlus, en fortykkelse i pannen. Boklusa er vingeløs i alle stadier og siste beinpar har brede lår. Hos boklusa er en tynn membran synlig mellom alle leddles mer...

Brun støvlus

Brun støvlus

Brun støvlus er som voksen 2 – 3 mm lang og lys brun. Som andre støvlus har den en fortykkelse i pannen og lange, tynne antenner. De to første antenneleddene er lengre og tykkere enn de etterfølgende. De voksne har etles mer...

Hodelus

Hodelus

Hodelus forsvinner ikke av seg selv hvis de først har bosatt seg i håret ditt. Lusene må drepes og eggene fjernes for at du skal bli kvitt krypene. Fremdeles anbefales lusmidlene Malation og Prioderm. Den gode, gamle finkammen er også viktigles mer...

Støvlus

Støvlus (Psocoptera) er små, 1 – 5 mm lange insekter med lange, tynne mangeleddete antenner. De to første antenneleddene er lengre og tykkere enn de etterfølgende. Alle støvlus har en tydelig fortykkelse i pannen. Noen har vinger, men mange erles mer...