Her kan du lese mer om skadedyr som opptrer i og rundt boligen.

Rotter og mus

Rotter og mus

For mange oppleves det å være vertskap for rotter og mus som ekstremt ubehagelig. I tillegg kan disse små gnagerne volde betydelig skade dersom de ikke stoppes i tide. I hovedsak er det tre rotte- og musearter som volder skadeles mer...

Maur

Maur

Maur På verdensbasis er det oppdaget omkring 12 500 maurarter, hvorav 53 av disse lever fritt i Norge. Man oppdager stadig nye arter og det er antatt at det finnes over 15 000 maur arter på Jorda. I innendørsmiljøer finnesles mer...

Veggdyr – veggedyr

Veggdyr – veggedyr

  Veggdyr (Cimex lectularius) tilhører gruppen Cimicidae og er en blodsugende, vingeløs tege. Veggedyr lever som en parasitter og suger blod fra mennesker. Utseende Veggdyret er rødbrunt og har en oval og flat kroppsform. Som voksent er det 4-5 mm langt og 3les mer...

Biller

Biller

  Biller Det finnes mange forskjellige billearter i Norge som kan opptre som skadedyr i våre boliger. Felles for alle artene er at det er larvene som volder størst skade. Vi kan grovt sett dele bille artene opp i treles mer...

Kakerlakker

Kakerlakker

  Av de ca 4000 artene av kakerlakker som finnes på verdensbasis, regnes bare omkring 20 som skadedyr.  Mange stifter bekjentskap med kakerlakker etter besøk i varmere strøk. Felles for alle Kakerlakker er at de er altetende og nattaktive dyr. Omles mer...

Møll

Møll

Møll kan deles opp i to kategorier. Den ene er som oftest å finne i nærheten av matvarene våre, og kan i noen tilfeller ødelegge de. De er listet opp under «Møll i næringsmiddel». Den andre finnes i hovedsak iles mer...

Bier, veps og humler

Bier, veps og humler

Bier, veps og humler Bier og humler er et nyttedyr i forbindelse med bestøvning av planter. I Norge finnes det flere enn 33 humlearter. Det finnes mer enn 150 arter av ville bier. Av de bieartene som kultiveres av menneskerles mer...

Fugler

Fugler

Fugler og flaggermus Oversikt med bilder, fakta og råd om ulike typer fugler og flaggermus.les mer...

Hodelus

Hodelus

Hodelus forsvinner ikke av seg selv hvis de først har bosatt seg i håret ditt. Lusene må drepes og eggene fjernes for at du skal bli kvitt krypene. Fremdeles anbefales lusmidlene Malation og Prioderm. Den gode, gamle finkammen er også viktigles mer...