Måkene er først og fremst ute etter mat. De er nesten «altetende», men er egentlig ikke åtselfugler. Da det ikke er så mange fiskemottak lengre, søker de automatisk til andre steder i sin søken etter mat. Måkene spiser det meste, og kan til og med prøve å få tak i mat fra restauranter med uteservering.

Måkenes ekskrementer kan søle ned, bygget, båtdekket, restauranten, spise- og sitteplasser.

Uteservering restaurant

Ingen trivelig opplevelse for restaurant kundene

Det kan jo være hyggelig med fugler. Men når måkene kommer og forstyrrer matkundene, er det plutselig ikke så hyggelig lengre.

Salmonella er et problem

Gråmåke
Gråmåke

Måkenes (eller måsen) ekskrementer kan være bærere av sykdommer som for eksempel salmonella og andre sykdommer. Måken må derfor holdes utenfor de områder der du vil ha kunder.

I byområdene og ved brygger der det blir kaster fiskeavfall og rekerester, tiltrekkes mange måker. Plassen blir da ofte tilsølt og full av ekskrementer. Hvis du tillater at måkene bruker disse plassene, blir det deres territorier, og det vil de beskytte ved å jage inntrengere bort. Med andre ord – en ubehagelig opplevelse!

De kommer i flokk

Hettemåke
Hettemåke

Måkene er sosiale fugler. De kommer oftest i flokk, og styres av en leder. Alle måker er forskjellige. Men de har ett trekk tilfelles; når de har funnet «sin» plass, kjemper de for å beholde den.

Hvilke tiltak kan gjøres?

Hvis det ikke blir gjort noe for å forhindre måkene fra å oppholde seg der de ikke er ønsket, blir de værende der. I alle fall så lenge de har nytte av det, og de ikke har funnet seg en bedre plass. De hekker ofte i sprekker på klipper og på bygninger. Rede bygges av gress og kvister, og ser ut som en flat skål.

Strenge regler for bekjempelse av måker som skadedyr

Sildemåke
Sildemåke

Det må tas hensyn både til lovverket, pluss folks følelser for fugler og dyr. Tradisjonelt vil vi gjerne beskytte både fugler og dyr. Folk har en sterk følelse for dyrebeskyttelse.

En effektiv bekjempelse av måkene?

Svartbak
Svartbak

Vi vil gjerne fortelle deg hvordan du kan begrense og bekjempe problemet med måker. Kontakt oss i dag, så skal vi uforpliktende fortelle deg hva du på en effektiv måte kan gjøre.