Loftsflue

Loftsflue (Calliphoridae, Pollenia spp.).

Loftsfluenes grunnfarge er mørk, og det er kun de fremste delene av ansiktet og antennene som har fargetoner mot rødt og brunt.

Størrelsen er 4,5 – 11 mm, og typisk for loftsfluene er av forkroppen er relativt tett dekket av gylne, krøllete hår. Bakkroppen har et mønster av mørkere og lysere sjatteringer som forandres med lysets innfallsvinkel.

Når loftsfluene sitter i ro, holdes vingene noe mer samlet enn hos andre spyfluer.

 Adferd

Loftsfluene er om sommeren frittlevende utendørsarter, der de voksne individene lever av å suge nektar fra blomster. Man vet lite om selve livssyklusen til loftsfluene.

Loftsfluene overvintrer som voksne fluer. Om høsten søker de opp beskyttede skjulesteder i form av sprekker og hulrom i trestammer, stubber, husvegger o.l. Denne adferden gjør at man både høst og vår kan se loftsfluer i store mengder på soloppvarmete plasser i nærheten av disse skjulestedene.

Skadeomfang

Loftsfluene har ikke det samme uhygieniske leveviset som de vanlige spyfluene, larvene utvikler seg ikke åtsler, avføring eller råtnende stoffer. De voksne fluene tiltrekkes ikke av matvarer i like stor grad. Disse fluene er derfor av liten økonomisk betydning, og regnes ikke som noe alvorlig problem.

Det er overvintringen som gjør loftsfluene plagsomme.. Fluene gjør ingen materiell skade på bygninger, men kan være til sjenanse hvis antallet blir stort.

Forebygging/Bekjempelse

Selv om de ikke er et skadedyr, er store mengder loftsfluer vanligvis uønsket i huset. Å bekjempe voksne individer utendørs, eller hindre larveutvikling, er ikke praktisk mulig. Det beste tiltaket er derfor å stenge fluene ute. Dette gjøres ved å

  • Tette sprekker og åpninger hvor de kan komme inn.
  • Hvis nødvendig med lufting, benytter man fluenetting.

Dersom fluene oppleves som et meget stort problem, kan man sprøyte husveggen på solsiden av bygningen, eller sprøyte i vinduskarmer og andre steder der fluene kan krype inn.

Mot fluene innendørs er det effektivt å bruke er støvsuger for å fjerne dem. Man kan også benytte en sprayboks eller sprøyte med insektmiddel for å ta knekken på fluene.

De døde fluene bør da fjernes slik at de ikke blir formeringssted for andre skadelige insekter.
Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon. Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.