Husflue

Husflue

Disse fluene er velkjente innendørs. De er 6-9 mm lange, grå og med fire mørke striper langs ryggen. De er utbredt over det meste av kloden, men opptrer i flere underarter med et noe varierende levevis.

I Norge er husflue vanlig over hele landet.

Adferd

Den beste temperaturen for larvenes utvikling er omtrent 32 grader. Dette finner de ca 10 cm nede i gjødselkomposten. Lengre nede er det for varmt, høyere opp for kaldt.
Undersøkelser tyder på at husfluer ikke har noen egentlig overvintringsstadium hos oss. De er avhengige av en jevn formering hele året, og de er derfor knyttet til fjøs og andre oppvarmede steder hvor de kan klare seg vinteren gjennom.

Forebygging og bekjempelse

Godt renhold er det viktigste for bekjempelsen av husflue. Det er viktig at bestanden av fluer i fjøs holdes så lav som mulig om vinteren og våren. Det er i denne perioden man kan bekjempe husfluene.

Møkkakjelleren er vanligvis full om våren, men det er ikke den gamle møkka som er kald, at fluene utvikler seg.
Husfluene formerer seg i den nye gjærende, varme møkka fra kalver og grisunger.

I den gamle møkka er det derimot store mengder parasittiske insekter og midd som lever av flue egg og fluelarver. Når møkkakjelleren tømmes om våren, bør man la en del av den gamle møkka stå igjen, slik at parasittene kan spre seg til den nye møkka.

Rovinsekter har stor betydning for bekjempelse av husfluene.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon. Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.