Blå spyflue

Blå spyflue.

Størrelsen på de blå spyfluene (Calliphoridae, Calliphora spp.) varierer fra 5 – 14 mm, men de fleste individene er rundt 1 cm lange. Fluene er mørke av grunnfarge, mens bakkroppen er metallisk blåskinnende med et sølvaktig ”støv”, som gir en skimrende og vekslende fargeeffekt. De er kompakte og kraftige, og man hører dem godt når de er ute og flyr.

 Adferd

Alle de blå spyfluene er åtseletere. Voksne individer kan riktignok observeres i blomster der de tar til seg nektar, men døde dyr er forutsetning for å fullføre livssyklusen. De voksne fluene tiltrekkes av kadavre og utnytter disse både som føde og eggleddingsmedium. Spyfluene utvikles inne i det råtnende dyrematerialet. De vokser meget raskt, og når de er ferdig utviklet søker de vekk fra kadavrene for å forpuppe seg.

Skadeomfang

Alle de blå spyfluene utgjør en trussel mot matvarer som lages ubeskyttet. Hvis sjansen byr seg, vil de umiddelbart legge egg på kjøtt eller fisk. Eggene klekkes meget raskt, og i noen tilfeller umiddelbart etter egglegging. De blå spyfluene kan derfor skape problemer hos næringsmiddelbedrifter. Fra private husholdninger er de observert på ost, skinke, pinnekjøtt, kjøttpålegg o.l. om sommeren skal de kun et øyeblikks uoppmerksomhet til før en spyflue legger egg på mat som står fremme. De har i tillegg et uhygienisk levevis, og utgjør derfor en viss fare for sykdomspredning.

Forebygging/Bekjempelse

Forebyggende tiltak, når det gjelder de blå spyfluene, går i hovedsak ut på å begrense fluenes tilgang til formeringssteder. Dette omfatter gode søppelhåndteringsrutiner slik at man unngår ansamlinger av matavfall. I tillegg vil grundig sikring av matproduksjonslokaler av hjelp av fluenetting hindre tilgang til de ferske matvarene. Lys- eller limfeller i lokalene vil også kunne tiltrekke og fange flue, slik at skade unngås.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon. Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.