stripet-borebilleStripet borebille (Anobium punctatum) har flere lokale navn som for eksempel mit, mott og mår. Den tilhører familien borebiller, som på latin kalles Anobiidae. Stripet borebille er ofte omtalt som «bokorm» ettersom den kan etablere seg i bøker.

Utseende

Hodet til denne billen er gjemt under brystskjoldet. På antennene som stikker ut fra brystskjoldet har de tre lange antenneledd. Den blir 2,5-4,0 mm lang og er brun med striper og nedliggende hår på dekkvingene.
Larvene til stripet borebille kan sjelden sees da den i hovedsak er gjemt inne i treverket. De er hvite på farge, lett buede og blir opptil 5-6 mm lange.

Levevis

Larvene utvikler seg hovedsakelig i uskadet trevirke, men også i bearbeidet treverk som kryssfiner og huntonittplater.
Man kan sjeldent se hverken biller eller larver men fastslå at det er et angrep av stripet borebille på bakgrunn av 1-2 mm brede, sirkelrunde hull i treverket. Her har larvene forpuppet seg og de voksne billene har tatt seg ut gjennom disse flyvehullene. I gangene inne i treverket vil det være mye bormel som drysser ut av hullene. Dersom bormelet er lyst på farge kan dette tyde på at angrepet er aktivt, er bormelet mørkere på farget tyder dette på at det er spor etter gammelt angrep. Ofte kan man også se andre, mye mindre hull i mellom hullene til borebillen. Dette er tegn på snylteveps som lever av larvene til stripet borebille.

Livssyklusen til stripet borebille er lang, larvene bruker 2 år eller mer på sin utvikling. Hunnene legger egg i ganger de selv har laget i treverket. Eggene klekkes etter 3-4 uker. Larvene gnager ganger på kryss og tvers i veden. For å kunne vokse er larvene avhengige av at treverket har over 12 % fuktighet, optimal fuktiget er mellom 22-23 % da utvikler larvene seg raskest. Dersom fuktigheten stiger til 30% vil utviklingen stoppe opp.

Larvene utvikler seg sent, og bruker minimum to år på sin utvikling. Når billene er klekket legger hunnbillene egg, dette skjer innen 14 dager og hunnene dør rett etter dette. Hvor mange egg hunnen legger avhenger av temperaturen og fuktigheten i treet.

Bekjempelse

Størrelsen på skadeomfanget til stripet borebille avhenger av miljøforhold og kvaliteten på treverket. Størst blir skaden dersom treverket kun består av splintved, har høy fuktighet samt er utsatt for høy varme i sommermånedene. Under disse forholdene kan treverket bli totalt oppspist. I bygninger der hele stokker er benyttet, vil som regel store deler bestå av kjerneved. Skadene vil da kun omfatte ytre deler, men i de tilfeller der bærende konstruksjoner er angrepet av stripet borebille, må alltid reststyrken i treverket vurderes.

I et moderne, tørt hus kan ikke stripet borebille opprettholde et angrep av betydning, og huset vil derfor være beskyttet.

Stripet borebille er ikke i stand til å leve i kjerneved av furu eller lerk. Ved bruk av disse materialene ved restaurering og utbygging, kan man forhindre utvidelse av et eksisterende angrep og unngå nye.

Slik ser et angrep fra stripet borebille ut

Klikk på bildene under for å se de i full størrelse.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll kan bistå med:

  • Utbedring av eventuelle fuktproblemer (ventilasjon, isolasjon av yttervegger, skifte av drensrør, oppvarming og bruk av avfukter).
  • Frysing av befestede gjenstander. Det er viktig at hele gjenstanden blir gjennomkald. Dette vil ta liv av biller og larver.
  • Varmetelt. Alle stadier av stripet borebille vil dø.
  • Kjemisk bekjempelse.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har egen frysecontainer og varmetelt til utleie. Hos oss kan du derfor få både frysing, varmebehandling, transport og bekjempelse i en og samme pakke.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.