stor-melbilleStor melbille (Tenebrio molitor) tilhører familien skyggebiller og vi finner den geografisk fra Oslo til Trøndelag. Denne billen ble observert første gang i 1943 og opptrer helst på steder hvor det oppbevares mel og kornprodukter, som i bakerier, på møller og i kornsiloer.  Larvene kan man også finne råttent, vann- og soppskadet treverk.

Utseende

Stor melbille er brunsvart på farge og kan bli 12 – 18 mm lange. Den er langstrakt, og har en noe flat kroppsform. Denne billen kan forveksles med brunsvart melbille, som er relativt lik, men en mye mindre art. Larvene er gulbrune på farge og er så og si sylindriske på form. Larvene har en hard, glatt og skinnende overflate og blir opptil 3 cm lange.

Levevis

Stor melbille lever utendørs. Den kan på varme sommerkvelder komme flyvende inn gjennom vinduet og vil dernest slå seg ned der den finner korn- og melvarer. Stor melbille kan også leve av tørre animalske og vegetabilske produkter og er derfor ikke et uvanlig skadedyr i for eksempel hønsehus. Man kan også finne larver og voksne i gamle hus hvor de lever i råttent, tidligere vann- og soppskadet treverk i tak og vegger men de kan også opptre i friske råvarer som for eksempel kjeks, gryn og melvarer. Man vet at både larver og voksne også kan nyttegjøre seg av nøtter, sjokolade og ulike krydder og dyrefôr, men at det er vanligst å finne dem der mel og kornprodukter oppbevares som i  møller, kornsiloer og på bakerier.

Bekjempelse

Dersom bare noen få biller eller larver er observert er bekjempelse ikke nødvendig. Først når de er blitt mange, er det viktig å finne formeringsstedet og rengjøre dette godt slik at næringskilden finnes. Kjemisk bekjempelse er ikke nødvendig.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.