Enkelte kan nok i sommerhalvåret, oppleve svermer av store Sankthans-oldenborrer (Amphimallon solstitialis) som flyr i svermer rundt huset, som sjenerende. Disse kan være plagsomme for folk som sitter og nyter sommerkvelder på terrassen. Larvene derimot gjøre skade i plenen.

Utseende

Sankthans-Oldenborrer er en relativt stor bille på 1,5 – 2 cm. Den er gulbrun. Kroppen er lodden og dekt av gulbrune hår. Dekkvingene har lite hår. Bakkroppsspissen har tett behåring.

Levevis

Sankthans-Oldenborren foretrekker tørre, solrike steder med nærliggende skog og sandholdig jord. De voksne billene spiser blader fra løvtrær. Larvene lever i jorda av gressrøtter, der kan de gjøre skade på gresset når de opptrer i stort antall. Gnagskadene er synlige som brune felter i plenen.

Bekjempelse

Det finnes dessverre ingen råd mot svermingen av Sankthans-oldenborren.