Pelsbille (Attagenus pellio) finnes utendørs i hele Norge, den tilhører familien klannere. Som mange andre arter i denne familien lever de av å spise døde insekter, skinn, pels og ulltekstiler.

Utseende

Den voksne billen er oval og 3,5-5,5 mm lang. Vingene er sorte, og hver vinge har en oval hvit flekk. Bak på brystskjoldet er det også tre hvite flekker. Pelsbillen er derfor lett gjenkjennelig fra andre norske billearter.

Larvene blir opptil 1 cm lange. Kroppsformen er gulrotformet. Larven er brun og har bånd med mørke hår. Spissen på bakkroppen ender i penselformet hårdusk.

Levevis

Pelsbillen er vanlig ute i naturen, der legges eggene i fuglereder, musebol og tørre dyrekadaver hvor larvene lever av ull, fjær, hud og tørre kjøttrester.

De voksne billene er gode flygere. Om sommeren kan de fly inn i bygninger gjennom åpne vinduer. De er meget aktive og kan vandre mye omkring.

Innendørs spiser larvene døde insekter, inntørkede muse- og rottekadaver i vegger og gulv samt tekstiler og gjenstander av ull, skinn og silke. Larvene kan leve direkte på klær og gjenstander, samt på steder der smuler samler seg som i gulvsprekker, ved lister og nederst i skuffer og skap.

Bekjempelse

Det er svært vanskelig å forebygge mot pelsbillen, men godt renhold kan forhindre at de blir mange. Det at insektene vandrer mye omkring kan gjøre dem vanskelige å bekjempe.

Larvene kan vandre mellom ulike næringskilder.

  • Støvsuging på vanskelig tilgjengelige steder som under komfyr og kjøleskap, i bunnen og bak klesskap, i skuffer, langsmed lister, under senger, bokhyller og gulvtepper. (OBS: Støvsugerposen kan også være et godt sted å holde til)
  • Brede gulvsprekker kan med stor fordel tettes.
  • Ulltøy bør vaskes før oppbevaring, og bør sjekkes med jevne mellomrom. Verdifulle stoffer og risikoutsatte pelsklær bør pakkes inn i oppbevaringsposer av plast.
  • Anbefaler frysing av klær, madrasser, sengetøy og andre befestede møbler.
  • Kjemisk behandling utføres etter at alt overnevnt er utført.

Det er derimot vanlig at pelsbiller forviller seg inn, og det er ikke nødvendig å sette i gang bekjempelse om man kun finner noen få biller eller larver. Bare i de tilfeller hvor larver og biller opptrer i store mengder, eller hvor insektene kan volde stor skade av økonomisk betydning, bør man å tenke på bekjempelse.

Det er larvene og ikke de voksne billene som utgjør skade. Innendørs kan larvene gjøre skade på skinn, pelsverk, utstoppede dyr, natursilke, ulltekstiler og insektsamlinger.

Ved bekjempelse er det lurt å skaffe seg en oversikt over alle steder larvene forekommer.

Sjekk tekstiler, møbler, tepper o.l. Angrepne gjenstander må kastes eller behandles.

Behandlingen vil variere avhengig av hva gjenstandene tåler. De kan rengjøres grundig med støvsuging, risting og børsting. Frysing er også et alternativ, men pelsbillen tåler godt lave temperaturer, og vanlige husholdningsfrysere gir ikke nødvendigvis fullgod bekjempelse.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har egen frysecontainer til utleie. Hos oss kan du derfor få både frysing, transport og bekjempelse i en og samme pakke.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.