korngnager

Korngnageren (Ostomatidae) finner vi ofte i kornlager, på møller og bakerier og i importerte råvarer som korn, ris og nøtter. Det er ikke funnet store bestander av korngnager i norske bedrifter.

Utseende

Korngnageren er en forholdsvis stor bille, ca 10 mm lang. Den er svart på farge og har en flattrykt kropp med tydelig innsnøring mellom bryst og bakkropp.
Larvene blir opptil 15 mm lange. Larvens kropp har en skittenhvit farge, mens hode er brunsvart. På første brystsegment har den en brunsvart ryggplate og på siste bakkroppsledd har den en svart ryggplate med to bakovervendte horn

Levevis

Både voksne korngnagere og larver lever av mel, korn og nøtter. Larvene kan også livnære seg som rovdyr og spise andre insektlarver. Når larvene skal forpuppe seg, gnager de ofte en lang gang inn i treverk, på den måten kan de gjøre store skader på bygninger. Gangene de lager er ovale i tverrsnitt og kan også være skjulested for andre insekter som kan bli vanskelig å bekjempe.
Utviklingstiden fra egg til voksen vil under optimale forhold være 2-3 måneder. De voksne billene kan leve lenge, i opptil 2 år. De kan overleve lenge uten tilgang til mat.

Både voksne og larver tåler kulde godt og kan overleve i flere uker i temperaturer helt ned i -8,9 grader, og flere timer ved -17,8 grader.

Både de voksne og larvene er meget kulderesistente og kan overleve flere uker ved -8,9 grader og flere timer ved -17,8 grader.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon. Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.