Frøbille

I Norge finnes det finnes det flere frittlevende arter som tilhører Frøbille-familien (Bruchidae). De lever på viltvoksende erteplanter,da spesielt på flatbelg-slekten. Hele utviklingen gjennom larve og puppestadiet foregår inne i frøet og vil derfor ikke være synlig på utsiden av skallet med unntak av at man kan observere en liten flekk på skallet til erten/bønnen.
Billene legger egg som vil klekkes til larver og disse vil klekke seg gjennom belgen og inn i frøet. Med klimaet vi har i Norge vil biller utvikles utover høsten, men allikevel overvintre inn i frøet frem til neste vår.

Utseende:

Den voksne Frøbillen blir inntil 5 millimeter lang og er brunspraglete. De har lite hode med en kort snute. Dekkvingene deres dekker ikke de bakerste kroppsdelene og de har fortykkede lår med en pigg på undersiden.

Levevis:

Frøbillen legger egg om våren og sommeren på belger fra erteplanter. Frøbillen vil også legge egg på erter og bønner som er høstet. Etter 3 – 30 dager klekkes eggene og larvene spiser seg gjennom belgen og inn i frøet. Larve-stadiet varer fra to til seks måneder, alt avhengig av temperaturen. Forpuppingen foregår også inne i bønnen og de utvikler seg til voksne biller etter 5-18 dager ved optimal temperatur. Frøbiller formerer seg i temperaturer helt ned til 15 grader, men kan ikke leve i et klima under 0 grader. Ett angrep av oppdages ved at voksne biller kryper ut av erter og bønner. Dersom man tar inn frø eller erter i løpet av høsten eller vinteren vil man kunne se bilene komme frem ettersom de blir lokket ut av varmen.

Bekjempelse:

Både larver og biller bekjempes ved frysing eller oppvarming (over 60 grader). Bønner som har vært infiserte egner seg ikke for omsetning som mat til mennesker, men det kan allikevel brukes i fremstilling av dyrefor.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakt telefon 33 33 00 00 eller gå til vår kontaktside.