fleskeklanner

Fleskeklanner (Dermestes lardarius) tilhører familien klannere og er et av de vanligste skadedyrene man ser innendørs i Norge.

Utseende

De voksne billene er 7–9 mm lange og lett gjenkjennelig på den svarte kroppen med et grått tverrbånd over framdelen av vingene. Tverrbåndet har seks svarte prikker. Larvene blir opp til 15 mm lange. De er mørkebrune med gulhvit underside. Larven er tydelig leddet og hårete. Nær bakkroppspissen på oversiden har den to krumme, bakkoverbøyde kroker.

Levevis

Fleskeklanneren er funnet over det meste av landet, men er vanlig i naturen bare i Sør-Norge og i andre deler av landet med tilsvarende høy sommertemperatur. Den samme utbredelse har den i uoppvarmede lagre, mens den i bolighus kan formere seg i hele landet.
Den kan leve av tørrfisk, fleskeskinker, fenalår og tørre huder, men også på brød. Finner den derfor ofte på kjøkken i tilknytning til brødsmuler, og ved komfyren. Der hvor den finner egnete næringsmidler, kan den opptre i store mengder og gjøre alvorlig skade. I tørrfisklager er den er meget viktig skadedyr i Sør-Norge. Den har også vært tallrik i kraftfôrsiloer og i pelsdyrsgårder.

Bekjempelse

Fleskeklanneren er et vanlig insekt og et par biller i huset om våren og sommeren er naturlig, og av liten betydning. Dette krever ingen bekjempelse utover fjerning av billene.
Dersom det har skjedd en formering, er det i bolighus tilstrekkelig med mekanisk rengjøring av formeringsstedet.
Dersom matvarer eller hundefòr som tørrfisk eller pellets inneholder insekter, men varene fortsatt er brukbare, så kan insektene drepes ved frysing. (-18 – 20 grader i en uke).

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har egen frysecontainer til utleie. Hos oss kan du derfor få både frysing, transport og bekjempelse i en og samme pakke.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.