flekket tyvbille

Flekket tyvbille (Ptinus fur) er en av de vanligste skadedyrene man finner innendørs. Det er ytterst sjeldent at det blir et stort utbrudd av flekket tyvbille.

 

Utseende

Billen er 2,6 – 4,3 mm lang. Bakdelen er oval og lysebrun til brunsvart med hvite flekker. Halsskjoldet er også rundaktig med to karakteristiske hvitgule hårtuster formet som en V. Larvene er bueformet og gulhvit med brunt hodet, ca. 4 mm lang når den er fullt utvokst.

Levevis

Flekket tyvbille er et av våre vanligste skadedyr. Det blir imidlertid sjeldent mange av den. Den lever av all slags tørrmat som døde, tørre insekter, tørre kornvarer, dyrefor, dyreskinn med tørket kjøtt, lagrete frø, tørrmelk og tørket frukt. I museer kan den skade utstoppete dyr, insektsamlinger og herbarier.

Billen er lyssky, og trives derfor best i mørke matskap, i kjellere og mørke kroker der mat kan finnes.

Bekjempelse

Siden det sjeldent blir mange av denne, vil en som oftest kunne bekjempe den ved å fjerne de infiserte matvarene, samt støvsuge kjøkkenskap (fjerne næringskilder som døde insekter o.l.). Pakke inn utsatt mat i bokser eller kraftig plast.

Godt renhold og sikker emballasje (bokser eller lignende) for tørre matvarer er beste forebygging.

Derimot om skadeomfanget blir stort og overnevnte ikke hjelper kan kjemisk bekjempelse foretas. Dette kan imidlertid kun utføres av godkjente skadedyrbekjempere.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.