Brun pelsbille

Brun pelsbille (Attagenus smirnovi) ble første gang funnet i Norge i 1983 på et studenthjem på Majorstuen i Oslo.
Etterhvert ble den meget vanlig her og spredte seg raskt til andre bystrøk på Oslo vest. Derav navnet «Majorstu-billen». Nå kan man finne denne billen over hele Oslo.
Det er også gjort funn andre steder i landet som Lillehammer, Skien, Sandefjord, Trondheim og Harstad, men det er usikkert om billene har etablert seg der.

Utseende:

Brun pelsbille er 2,5 – 4 mm lang, rundaktig, brun bak og svart foran. Antennene til brun pelsbille er korte. I pannen har den et punktøye.
Larven er fullt utviklet ca. 8 mm lang, brun med gullaktig pels, litt gulrotformet med en lang haledusk.

Levevis:

Brun pelsbille trives der det er varmt og tørt. Det er larvene til brun pelsbille, og ikke de voksne billene som tar til seg næring. Larvene finner næring i støv, som primært består av hår, hudrester, matsmuler, plantefrø og tørre insekter. Favorittsteder er under kjøleskap og komfyr, bak, under og langs med lister i alle rom. De trives også godt i sprekker mellom gulplanker. Larvene er lyssky og forflytter seg raskt til skjulestedet sitt hvis de blir oppdaget eller føler seg truet. De voksne billene er gode flygere som kan sees i langsom flukt gjennom rommet. Flygende voksne biller kan sees innendørs hele året, ofte finner man dem døde i vinduskarmen der de har flydd mot lyset uten å komme videre. Dette kalles tilfeldige gjester og det er ingen grunn til å få panikk. Men ved et etablert angrep vil man finne pelsbille i alle stadier, dvs både egg, larver, puppe og biller. På bakgrunn av utbredelsen av de ulike stadiene som finnes ved et angrep, kan man estimere varigheten på angrepet ettersom en fullstendig livssyklus for pelsbillen er ca 15 uker.

Egg, larver og pupper kan skjule seg i sprekker i gulv, tak, lister og karmer og i selve konstruksjonen på huset. Det er ingen naturlig sammenheng på hvor man finner egg, larver, pupper og biller, men det er kun bille som forflytter seg over større flater.

Bekjempelse:

Det er en stor og utfordrende oppgave å bekjempe Brun Pelsbille dersom de er godt etablert i et hus. Den finner skjulesteder i alle sprekker og hulrom, og det kan kreve at man må gjennomføre rivningstiltak i forkant av bekjempelsesprossesen av brun pelsbille. Dette gjøres nettopp  for at man skal nå frem med kjemikalier. Brun pelsbille kan være motstandsdyktige mot bekjempelsesmidler, noe som gjør prosessen utfordrende og svært tidkrevende.
Det gies ingen garanti når det er etablert angrep av pelsbiller.

Det er svært vanskelig å forebygge mot brun pelsbille, men godt renhold kan forhindre at de blir mange.

Dette innebærer:

  • Støvsuging på vanskelig tilgjengelige steder som under komfyr og kjøleskap, i bunnen og bak klesskap, i skuffer, langsmed lister, under senger, bokhyller og gulvtepper. (OBS: Støvsugerposen kan også være et godt sted å holde til)
  • Brede gulvsprekker kan med stor fordel tettes.
  • Ulltøy bør vaskes før oppbevaring, og bør sjekkes med jevne mellomrom.
  • Verdifulle stoffer og risikoutsatte pelsklær bør pakkes inn i oppbevaringsposer  av plast.
  • I museer er det ikke nok å bare sikre gjenstandene. For å minske bestanden i museet må også alle rom holdes rene.
  • Anbefaler frysing av klær, madrasser, sengetøy og andre befestede møbler.
  • Kjemisk behandling  av brun pelsbille utføres etter at alt ovennevnt er utført.

På museer kan brun pelsbille larve gjøre stor skade på gamle klesdrakter, særlig klær som er laget av sel- eller reinsdyrskinn. I private hjem er også enkelte skinnklær og -gjenstander utsatt, spesielt de av ugarvet skinn. Larven kan også angripe tekstiler av ull, slik at det blir små hull i plagget. Hullene vil ha oppflisede og uregelmessige kanter i kontrast til mekaniske skader.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har egen frysecontainer til utleie. Hos oss kan du derfor få både frysing, transport og bekjempelse av brun pelsbille i en og samme pakke.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring av brun pelsbille. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.