Biller
Brun pelsbille

Det finnes mange forskjellige billearter i Norge som kan opptre som skadedyr i våre boliger. Felles for alle artene er at det er larvene som volder størst skade. Vi kan grovt sett dele bille artene opp i tre grupper: de som lever i mat, de som lever i tekstiler og de artene som lever i treverk slik som i bygninger og møbler.  Under finner du de vanligste billeartene i Norge.

Biller i tekstiler

Biller i tekstiler

Biller som volder skade på tekstiler Det finnes mange forskjellige billearter i Norge som kan opptre som skadedyr i våre boliger. Felles for alle artene er at det er larvene som volder størst skade. Vi kan grovt sett dele billeles mer...

Biller som skader treverk

Biller som skader treverk

  Biller som skader treverk  Det finnes mange forskjellige billearter i Norge som kan opptre som skadedyr i våre boliger. Felles for alle artene er at det er larvene som volder størst skade. Vi kan grovt sett dele bille arteneles mer...