jordveps

I Norge er det 13 forskjellige arter stikkveps (Vepsidae) og de finnes over hele landet.

Utseende

Vepsen har en glatt, ikke-hårete bakkropp med svarte og gule striper. Størrelsen på arbeiderne hos de ulike artene av stikkeveps varierer fra 11 til 20 mm, dronningene er noe større.

Arbeiderne og dronningen har en brodd på bakenden som er forbundet med en giftkjertel. Stikkeveps kan stikke gjentatte ganger, i motsetning til bier som kun kan stikke en gang.

Levevis

Dronningene kommer frem fra dvale i april. De går da i gang med å finne et passende sted for et nytt vepsebol, gamle bol brukes ikke. Bolet er som oftest kuleformet og bygget av et papirlignende materiale. Bolene plasseres forskjellig hos de ulike artene. Noen foretrekker å bygge det på fritthengende steder som busker, hule trær, innunder tak eller på loft, mens andre bygger bolet i bakken. Jordveps kan bygge bol både under og over bakken samt innvendig på loft.

En dronning kan produsere 12 000 arbeidere på en sommer, men en arbeider lever bare i 2-3 uker. I august kan kolonien telle over to tusen voksne individer, og bolet kan bli større enn en fotball.

Vepsestikk

Å få vepsestikk er smertefullt, men det er sjelden farlig. Likevel kan over 50 stikk være livstruende for en voksen person. Derimot kan det å bli stukket i munn eller hals være alvorlig fordi slimhinnene kan hovne opp og gi pustebesvær.

Et fåtall mennesker kan bli alvorlig syke av kun et vepsestikk uansett hvor de stikkes på kroppen. Disse personene er overfølsomme for et eller flere av stoffene i giften.

Hvis en person som stikkes blir blek, svimmel, kvalm, får kraftig utslett osv. bør man straks oppsøke lege.

Bekjempelse

Stikkevepsen regnes ikke som skadedyr. Selv om veps lager bol i hus er det ikke kjent at de kan skade bygningen.

På sensommeren i august og september, når antall veps er høyt kan de være svært plagsomme. Noen ganger tiltrekkes det så mye veps at det blir vanskelig å sitte utendørs å spise. Veps kan være potensielle smittespredere på samme måte som fluer siden de kan hente næring fra døde dyr, avfall og lignende.

Dersom man står overfor et stort vepsebol med mange individer, bør det utvises forsiktighet med bekjempelse på egenhånd. Er man usikker på om man selv vil utføre bekjempelsen, kan bruk av en profesjonell skadedyrbekjemper være et godt alternativ.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.