humle

Humlene er i utgangspunktet fredelige insekter som gjør stor nytte for pollenspredning, men plages de, kan de stikke som bier og veps. De er å finne over hele landet. Av og til kan de bygge bolene sine i husvegger.

Utseende

I Norge finnes det mange ulike arter av humler. De vanligste artene er hagehumle, steinhumle, jordhumle og åkerhumle. De har en tykk, tetthåret kropp, oftest med hvite, gule eller røde bånd på bryst og bakkropp. Størrelsen varierer mye, fra svært små til digre dronninger.

Levevis

Dronningene er de eneste humlene som overvintrer. Om våren surrer de sakte rundt for å finne et passende sted til bolet. Da forviller de seg ofte innendørs. Når de finner et egnet sted, begynner de hver for seg å anlegge bol. Ofte ser vi at de bygges i, eller over jorden. Det kan være i en steinrøys, et gammelt musebol, et fuglereir, en isolert vegg. Bolene er kun i bruk i ett år av gangen.

Humler lever av nektar og pollen. Pollenet fester seg i pelsen deres, og de gnir det ned for oppsamling i egne «pollengjemmere» på bakbeina. Når de flyr fra blomst til blomst er de meget nyttige for pollenspredning for blomster, både i naturen og i landbruket.

Når humlebolene er på sitt største, kan man se 200-400 individer. På sensommeren svermer hannene og de unge dronningene, og de parer seg. Etter paringen dør hannene.

Hunnene og arbeiderne har stikkebrodd, en humle kan stikke flere ganger. Noen sier at humlen ”brenner”, men faktisk oppleves stikk av humler, bier og veps ganske likt. De stikker bare hvis de er direkte truet ved å ødelegge bolet deres, eller at man ved et uhell klemmer dem. Humlestikk er mye sjeldnere enn vepse- og bistikk.

Bekjempelse

Humler gjør ingen skade ved å bygge bol inni en vegg. Bolet er kun ettårig, så når det dør ut om høsten, kan man bare tette hullet eller sprekken der de kom inn. Slik unngår man at de lager et nytt bol senere.

Dersom bolet er til sjenanse kan vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll være behjelpelig med å fjerne det.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvakts telefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.