honningbie-apidae-bier-

Det finnes omlag 11 000 arter av bier på verdensbasis. Rundt 180 av de er registret i Norge.
Apidae er den største familien av bier og tilhører gruppen årevinger. Den omfatter mange forskjellige bier, blant annet humler, honningbier, broddløse bier, pelsbier og vepsebier.

Utseende

Biene gjenkjennes på sitt lodne, hårete utseende og sine karakteristiske farger, gul og brun-svart. Hårene på biekroppen er viktige for oppsamling av pollen.

Levevis

De vanligste bieartene er «Apidae». Her finner man blant annet honningbier, broddløse bier, og pelsbier. Biens rolle i naturen er å pollinere planter samt å produsere honning og bivoks. De fleste biearter er enslige og med det mener man at hunn-bien er fertil og som regel bygger sitt eget bol uten droner og arbeidere. Honningbier bor i kolonier med strukturer som er veldig like veps og humler.

Bekjempelse

Biene kan være svært plagsomme hvis de bygger bolet sitt i nærheten av mennesker. Et bol inne i boligen, på et sykehusområde eller i nærheten av mennesker som er allergiske mot stikkene kan skape unødvendig frykt. Biene er mindre aggressive en vepsen og stikker sjeldnere, i motsetning til vepsen vil bien dø kort tid etter at den har stukket. Noen biearter er fredet og man ønsker hovedsakelig ikke å drepe de. Bolet kan flyttes om det er tilgjengelig. Det er svært viktig og ikke bare å fjerne biene, men samtidig voksen og honningen fra biene, ellers vil lukten fortsette å tiltrekke seg nye bier. Derimot om en bisverm skulle forville seg bort og innta boligen din, er det mest sannsynlig et birøkterlag som savner denne. Du kan ta kontakt med ditt lokale birøkterlag. De vil som oftest være behjelpelige med å hente svermen tilbake, uten kostnad.

Fjerne bier selv, eller trengs profesjonell hjelp?

Det er nødvendig med profesjonell hjelp for å få fjernet et bie samfunn. Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll kan bistå med å finne best mulig resultat for både deg og biene. Vi kan også være behjelpelige med å kontakte ditt lokale birøkterlag.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring. Ring oss på vår døgnvaktstelefon 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.