Sommerfuglmygg

Sommerfuglmygg er bare noen mm lange, og de fleste har et vingespenn under 5 mm. Kroppen er nokså kort. Brystet er oppsvulmet slik at den virker pukkelrygget. Bakkroppen er kort og bløthudet. Antennene er lange, tråformede, med kulerunde ledd.