Mosskorpion

Mosskorpionene er små, bare noen få millimeter lange og de er ofte knyttet til spesielle leveområder. De store og dominerende klosaksene er noe like klosaksene til skorpionene, derfor likner de litt på ekte skorpioner, men mangler giftbrodd og er mye mindre.

Mosskopioner er rovdyr, men helt ufarlige.