Hærmygg

Hærmygg er 1 – 7 mm lange, ofte sorte med mørke vinger og pukkelformet rygg. Larvene er hvite med sort hode, 4 – 6 mm lange.

Adferd

Hærmyggen lever på fuktige og skyggefulle steder. Larvene opptrer i sopp og jord, hvor de lever av gjødsel, råtnende løv og plantedeler.

Skadeomfang

Noen arter, som ser ut som sorte småfluer, er vanlige innendørs. Disse klekker fra blomsterpotter. De gjør normalt ingen skade innendørs, men kan være sjenerende. Dersom de opptrer i stort antall kan larven gå løs på plantenes hårrøtter, og derved skade planten.

Forebygging/bekjempelse

Dersom de ikke opptrer i stort antall er det gjerne tilstrekkelig å la jorden i blomsterpottene tørke skikkelig ut. Da larvene er avhengig av jevn fuktighet, vil dette oftest ta livet av dem.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon

Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller fyll ut skjemaet.