Ta vare på naturen

Skadedyr i Norge

Under finner du en oversikt over skadedyr som er vanlige i Norge. Velg fra kategoriene under for å lære mer om hvert enkelt skadedyr. Er du i tvil om hvilket skadedyr det er du har oppdaget, kan du kontakte oss døgnet rundt på vår døgnåpne vakttelefon.

Krav til godkjennelse

I følge folkehelsa kan bare godkjente skadedyrbekjempere drive ervervmessig skadedyrbekjempelse i Norge. Godkjenningen gir ikke rett til å bruke bekjempelsesmidler merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig og giftig uten at spesialkurs er gjennomført og bestått.

Insektanalyse

Insektanalyse

Insektanalyse Identifisering/artsbestemmelse av insekter Har du grunn til å tro at du har skadedyr i huset eller leiligheten din? Miljøvennlig og økonomisk alternativ Nå tilbyr PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS deg gratis insektanalyse! Framgangsmåte Se på oversikten over skadedyr. Se om dules mer...

Rotter og mus

Rotter og mus

For mange oppleves det å være vertskap for rotter og mus som ekstremt ubehagelig. I tillegg kan disse små gnagerne volde betydelig skade dersom de ikke stoppes i tide. I hovedsak er det tre rotte- og musearter som volder skadeles mer...

Kakerlakker

Kakerlakker

  Av de ca 4000 artene av kakerlakker som finnes på verdensbasis, regnes bare omkring 20 som skadedyr.  Mange stifter bekjentskap med kakerlakker etter besøk i varmere strøk. Felles for alle Kakerlakker er at de er altetende og nattaktive dyr. Omles mer...

Maur

Maur

Maur På verdensbasis er det oppdaget omkring 12 500 maurarter, hvorav 53 av disse lever fritt i Norge. Man oppdager stadig nye arter og det er antatt at det finnes over 15 000 maur arter på Jorda. I innendørsmiljøer finnesles mer...

Biller

Biller

  Biller Det finnes mange forskjellige billearter i Norge som kan opptre som skadedyr i våre boliger. Felles for alle artene er at det er larvene som volder størst skade. Vi kan grovt sett dele bille artene opp i treles mer...

Fluer

Fluer

Fluer Fluer er en delgruppe av tovingene. Den andre delgruppen er mygg. Det er 81 fluefamilier i Norge, men omtrent 3000 arter. I kategorien fluer vil du finne de vanligste fluene som opptrer i Norge.les mer...

Bier, veps og humler

Bier, veps og humler

Bier, veps og humler Bier og humler er et nyttedyr i forbindelse med bestøvning av planter. I Norge finnes det flere enn 33 humlearter. Det finnes mer enn 150 arter av ville bier. Av de bieartene som kultiveres av menneskerles mer...

Fugler

Fugler

Fugler og flaggermus Oversikt med bilder, fakta og råd om ulike typer fugler og flaggermus.les mer...

Møll

Møll

Møll er en upresis samlebetegnelse på mindre, ofte skumringsaktive og uskinnbarlig fargede arter av sommerfugler. Men ikke alle artene er små, en av artene i denne gruppen er vanlig tredreper, der hunnen har et vingespenn opp mot 90 mm, noeles mer...

Andre skadedyr

Andre skadedyr

Andre skadedyr. Her finner du andre skadedyr som ikke er store nok grupper til at de får sin egen kategori i menyen.les mer...

Lus

Lus

Unngå lus. De fleste som har lus merker det ikke. Alle med hår kan få lus, uansett alder og hårtype. Det er små barn som er mest utsatt, fordi de leker tett sammen. Smitte skjer ved at lus kryper frales mer...

Treskadedyr

Treskadedyr

Skadedyr som angriper treverk.   Under finner du skadedyr som kan skade treverket i boligen.les mer...

Tekstilskadedyr

Tekstilskadedyr

Skadedyr som volder skade på tekstiler. Under finner du de vanligste skadedyrene som volder skade i eller på tekstiler.les mer...