Å få skadedyr som veggedyr, kakerlakker, pelsbiller, maur eller rotter og mus inn i boligen fører ikke bare til en stor psykisk belastning, men også som oftest til store kostbare bekjempelser. Det er viktig å tenke forebyggende når det kommer til skadedyr, hva kan du gjøre for å minimere risikoen for å få disse skadedyrene inn i boligen? Og hva skjer når de først har slått seg til?
Det er viktig å tenke forebyggende når vi snakker om skadedyr. Det er nemlig mange tiltak man som huseier kan gjøre for å hindre skadedyr, eller gjøre eiendommen så lite attraktiv for skadedyr som mulig. Og dersom uhellet skulle være ute er det viktig å ha redusert spredningsveier til det minimale.

Ved salg av bolig ser man nå mange store erstatningssaker i forbindelse med at selger ikke har informert om at det har vært skadedyr i boligen. Det anbefales at et slikt problem er kartlagt på forhånd og at en evt. bekjempelse utføres i forkant av salg. Det har vist seg i mange saker at selger ikke har vært klar over at det dreier seg om skadedyr. Løs problemet med skadedyr før du selger!
Har du vært så uheldig at du har kjøpt en bolig med skadedyr kan PELIAS Norsk Skadedyrkontroll være behjelpelig med kartlegging, rapport og kostnadsvurdering i forbindelse med dette.

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har ekspertise og mer enn 30 års erfaring med forebygging, kontrollering og bekjempelse av skadedyr. Vi har spesialisert oss på å bistå privatpersoner med skadedyrkontroll. Våre teknikere vil, sammen med dere, foreta en befaring av deres bolig hvor man kartlegger forebyggende tiltak dere kan iverksette for å unngå skadegjørere. Dersom det er ønskelig kan man tegne serviceavtale med PELIAS Norsk Skadedyrkontroll, da vil vi utplassere deteksjonsutstyr i og rundt deres bolig som jevnlig kontrolleres av en erfaren tekniker.