Presse-arkiv

newspaper photo
Photo by NS Newsflash

 

Ved ulike anledninger gjennom tidene har PELIAS Norsk Skadedyrkontroll vært i media, enten det måtte være på radio, i tabloidaviser eller i fag-skrift. Vi har samlet disse artiklene i et nyhets-arkiv her.

 

  • Forskning.no skrev en artikkel i 2015 om økt forekomst av veggedyr, hvor vi uttalte oss.
  • I November 2014 åpnet vi nytt avdelingskontor på Råholt i Eidsvoll kommune, det ble omtalt i Eidsvoll Ullensaker Blad.
  • Oslo Advokatkontor har publisert en artikkel hvor Oslo Skadedyrkontroll ble oppnevnt som fagkyndig vitne for Oslo Tingrett etter at et boligkjøp endte som tvistesak.
    Du kan også lese dommen i denne saken her.
  • En regntung sommer i 2012 skremte rottene til overflaten, P4 hadde radio-intervju med oss om dette.
  • I mai 2012 skrev Din Side en artikkel om sølvkre, hvor vi ble intervjuet.
  • Aftenposten skrev en artikkel om økning av rottebestanden i 2014 hvor vi ble intervjuet.
  • Nettavisen refererte til samme artikkel om rotter, som sto i VG 10/1-2007.
  • En mild vinter i 2007 førte til ekstremt mye rotter, det ble omtalt i en artikkel i VG hvor vi uttalte oss.