Med sprengkulda og snøen som ligger over østlandet i disse dager er det ikke unaturlig at både mus og rotter trekker inn i hus. Tilgangen på mat og varmere skjulesteder er trekkplaster for gnagerne. Noen vil knapt merke at de har hatt besøk av rotter og mus før de forsvinner ut igjen, mens andre vil smertelig få merke de små ubudne gjestene.

house photo
Photo by InAweofGod’sCreation

Rotter og mus kan gjøre enorm skade, fordi de gnager på alt de kommer over og kan de lage kortslutninger, som i verste fall fører til brann i boligen. I tillegg vil de kunne spre smitte når de vandrer rundt i boligen og gnager på alt. Rotter som har vært i kloakksystemet og rotet i søplebøtter før de løper over kjøkkenbenken din vil kunne overføre diarefremkallende bakterier som for eksempel E-coli. Mus kan dessuten overføre musepest til oss mennesker, høyst sannsynlig overføres smitten via virus på ekskrementer. Derfor vil vi ikke anbefale å bruke støvsuger eller kost, dersom man finner det. Bruk heller vått papir og tørk det opp, bruk gjerne hansker, men vask hender og tøy i tillegg for å sikre seg så godt som mulig. Musepest gir influensalignende symptomer med akutt feber og magevondt og vi anbefaler å oppsøke lege ettersom det kan gi skade på nyrene.

Hvordan kan du unngå besøk av gnagere?

Det er ikke store åpningen gnagerne må ha; musene trenger kun en åpning på seks millimeter, mens rottene trenger en åpning på ca tolv millimeter for å  få tilgang på huset ditt.  Det finnes enkle grep du selv kan gjøre for å forebygge mot angrep av rotter og mus bare ved å ta en inspeksjonsrunde i og rundt huset. Vi har laget en sjekkliste til deg her:

Sjekk grunnmuren og oppunder kledningen:

Ta en runde rundt huset å inspiser grunnmuren for hull og sprekker og kjenn oppunder kledningen at det er tett der. Det er ikke uvanlig at mus og rotter finner veien inn i boligen din nettopp her. Det kan være fornuftig å tette med kost eller rist oppunder kledningen og tette igjen spekker og glipper i grunnmuren med stålull fordi dette er fine inngangsporter for gnagere.
Husk at både rotter og mus er gode klatrere og det er derfor viktig å tenke på at man sikrer loftet med finmasket nett/kost også.

Hage og gårdsplass:

garage photoDet er rett og slett  ikke uvanlig å lagre ved inntil hus- eller garasjevegg, det som er viktig å tenke på, er at man da lager fine skjulesteder for rotter og mus. Husk derfor å lagre veden opp fra bakken og ut fra vegg. Gå en runde rundt huset med et kritisk blikk, her kan du selv fjerne både næringskilder og skjulesteder. Dersom hagemøblene må stå ute gjennom vinteren, så anbefaler vi å unngå å lagre inntil husvegg. Dette gjelder for øvrig alt som står ute. Pass på at du ikke får vann stående i bøtter og kar, og reparer kraner som står å drypper. Dersom du har frukt og bærbusker, husk å fjerne nedfallsfrukt. Mange hiver de i en kompost, og det er vell og fint dersom kompostbingen er tett. Vanlig hageavfall trenger ikke tett kompostbinge. Skulle du oppdage rotter og mus der, er det en pekepinn på at de har en næringskilde i nærheten, ettersom de ikke spiser dette , men kun oppholder seg der. Næringskilden kan være en fuglemater eller et fuglenek. Å vise omsorg for fuglene i vinterkulden er vell og bra, men medaljen har en bakside, det virker som et trekkplaster på mus og rotter også. De vil kose seg med alt som detter ned fra fugemateren i tillegg til at de heller ikke har noen problemer med å klatre opp å forsyne seg selv.

Ventiler og luftekanaler:

Vi anbefaler at man undersøker at det er fastmonterte finmasket gitter i alle lufteventiler montert både i grunnmur og på husvegg, samt i alle ventilasjonskanaler tilhørende boligen.

Vann og avløpssystemet:

rat in the toilet photo
Photo by rileyroxx

Det er en kjensgjerning at mange rotter lever  i kloakken  og det er heller ikke uvanlig at vi får telefoner fra fortvilte huseier som forteller at det er kommet opp rotter gjennom sluket . Sjekk derfor at det ikke er sprekker og hull rundt vann og kloakkrør eller at rør som ikke er i bruk står åpne. Disse kan det være lurt å sikre med blindlokk eller fastmonterte rister, ettersom rotter kan løfte 1 kg. Det samme gjelder selvfølgelig for slukrister i tilknytning til dusj og badekar, de såkalte kloakkrottene vil løfte disse opp dersom de finner veien til din bolig.

Vi tenker oss ofte ikke om når vi lagrer ting i boder, garasjer og uthus, rett og slett fordi det bare er godt å rydde unna ting. Dersom du er usikker på om det er tett, bør du tenke deg nøye om hvordan du lagrer tingene dine slik at de ikke blir ødelagt av skadedyr.  Spesielt viktig er det å huske på å lagre i tette bokser, opp fra gulv og ut fra vegg. Mange lagrer hund- og kattefor, å tenker ikke på dette som viktige næringskilder for ulike skadedyr, det er det! Husk derfor å lagre dette i tette bokser.
Det er med andre ord mange ting man selv kan gjøre for å forebygge en invasjon av rotter og mus. Skulle du allikevel være uheldig, fortvil ikke! Vi hjelper deg. En av våre offentlig godkjente skadedyrteknikere kan hjelpe deg med både tetting og retting, avdekke flere risikosoner enn hva vi har nevnt her og i tillegg bekjempe dersom det er nødvendig.