522fe87f10baae58_640_ant Svaret er enkelt og greit – Ja, du kan forebygge mot skadedyr! Alle levende organismer, også skadedyr trenger visse ting for å overleve. Er man bevisst på dette og fjerner noen av disse elementene vil man minske sjansen for at skadedyr etablerer seg. I artikkelen her vil vi ta for oss noen enkle grep du kan gjøre for å forebygge mot skadedyr.

Sommeren er riktig tid å forebygge

Uteservering restaurantMange benytter sommermånedene til å være ute og nyte lange solrike og varme dager. Vi tilbereder og serverer mat ute, pusser opp og oppgrader boligen og forbereder vintermånedene ved å hugge og stable ved. Alle disse elementene som ble nevnt over er handlinger som kan tiltrekke seg skadegjørere dersom man ikke tenker forebyggende.

Vi har færre henvendelser om at det er gjort observasjoner av rotter og mus innendørs, men det betyr ikke at disse skapningene ikke eksisterer. Det gjør de så absolutt, de har bare en helt annen tilgang på mat og vann og de behøver ikke trenge inn i huset for å få dekt sine primærbehov. Har du noen gang tenkt på at restene etter middagen fremdeles ligger på grillen, eller at alle smulene som havnet under hagemøblene blir næringsrik god mat til uønskede gjester.

Fjerning av avfall

Et annet anbefalt tiltak er å fjerne avfall, enten det måtte være hageavfall, skrot i fra loft og kjeller eller kanskje du har en haug med byggematerialer fra et oppussingsprosjekt i vinter. Benytt sjansen til å få ryddet opp, det er et godt råd. Fjern alle ting du ikke må ha, de kan nemlig bli foretrukne yngle- og skjulesteder for gnagere, på lik linje er det med ved. Fyrer du med ved og i disse dager har anskaffet neste vinters vedlager. For å forebygge mot skadedyr må du tenke på hvor du stabler veden. Vi anbefaler å unngå å stable den inntil husvegger. Det mest optimale er å stable ved litt opp fra bakken og ut fra vegg. Dette gir færre skjule- og ynglesteder for rotter og mus og i tillegg utsetter du ikke huset ditt for at eventuelle andre treskadedyr. Mange er kanskje ikke klar over rotter og mus får flere kull jo bedre forholdene ligger til rette.

 

Forebygge mot sukkermauren

stokkmaur-dronningEt annet skadedyr som er sjenerende om sommeren er mauren. Juni er høysesong for sverming av maur, det er svært viktig å forsøke å ta livet av så mange som mulig hvis de slår seg ned enten inne i boligen eller ute på terrassen. Dette er maur som forsøker å etablere ny tuer. I Norge finnes det flere typer maur, de vi kjenner best til og som dessverre ofte blir til sjenanse for oss mennesker er svart jordmaur, mest kjent som sukkermaur, den nyter også godt av at vi mennesker spiser flere måltider ute og har dører og vinduer åpne. Det letter tilgangen til mat for denne lille skapningen. Svart Jordmaur og likens brun jordmaur anlegger ofte reir i tilknytning til hus enten det måtte være i isolasjonsmaterialer eller treverk.
En annen fryktet maurart man ikke ønsker å stifte bekjentskap med er Stokkmauren. Denne mauren bygger reir i jord, tre eller isolasjonsmaterialer. Får et angrep av stokkmaur utvikle seg over tid kan den forvolde stor skade på bygning. Husk derfor, som et forebyggende tiltak og fjerne røtter og stubber som ligger i nær tilknytning til bolig og hold gresset kortklipt inntil bygninger.
Alle skadedyr trenger dessuten vann for å overleve. Derfor er et godt forebyggende tiltak å sørge for at det ikke blir stående vann i kar og kontrollere at ikke utekraner står og drypper.
Det er altså ikke de store tiltakene som skal til for å forebygge mot skadedyr. At de er av den rimelige sorten er heller ikke å forakte. Flere gode råd om forebygging kan du lese om her